coperta conf 2016 2

Îmbătrânirea demografică accentuată, fertilitatea scăzută, indicatorii nefavorabili ai sănătății populației și emigrația în masă a populației tinere duc la scăderea continuă a efectivului populației și deteriorarea structurii pe vârste, astfel modificând imaginea demografică a țării. După cum arată prognozele demografice ale instituțiilor internaționale și naționale, în deceniile viitoare declinul va continua. Sporul natural și migrațional negativ poate determina reducerea numărului populației Republicii Moldova cu circa 40% către anul 2050.

2015 cresterea ec În prezentul articol se analizează tendințele principale în evoluția populației Republicii Moldova. Se constată consolidarea procesului de reducere a numărului populației și degradarea  structurii demografice. Menținerea unui nivel scăzut al fertilității pe parcursul de mai mult de două decenii, mortalitatea înaltă și speranța de viață scăzută determină procesul de scădere  naturală a populației. Migrația externă masivă accelerează scăderea populației și îmbătrânirea demografică. 

 

 2014imag Scopul principal al Sesiunii științifice ”Dezvoltarea demografică: provocări pentru politicile sociale”, organizată în cadrul Conferinței internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, este discutarea problemelor-cheie ce țin de modificările structurale ale populației, de calitatea potențialului uman și elaborarea unor recomandări științific argumentate în adresa organelor de resort pentru consolidarea și creșterea eficienței politicilor în domeniul populației și dezvoltării. 

 

 

În anul 2014 se împlinesc douăzeci de ani de la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo (5-13 septembrie 1994), care s-a desfășurat sub egida ONU și a întrunit reprezentanți din 179 de țări. Semnificația acesteia este marcată de adoptarea Programului de Acţiune (PA CIPD) și sublinierea interconexiunilor dintre populaţie şi dezvoltare, precum şi a importanţei justiţiei sociale, respectării demnităţii umane şi a drepturilor omului.

Citește mai departe...

În prezent, creșterea populației mondiale este o problemă globală având repercusiuni multiple asupra tuturor domeniilor vieții umane: securitatea alimentară, mediul ambiant, ocrotirea sănătății, distribuirea forței de muncă, migrația etc.

Citește mai departe...

Subcategorii

Яндекс.Метрика