СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Ideea constituirii unui centru de demografie datează încă din perioada anului 1997, când în cadrul AŞM, la inițiativa dlui academician Gheorghe Paladi, a fost creat Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei în baza Secției Probleme Sociale ale Familiei a Institutului de Filozofie, Sociologie și Drept al AȘM.
După numeroase restructurări și optimizări, la 1 octombrie 2013 a fost creat Centrul de Cercetări Demografice (CCD) în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei, în scopul consolidării capacităților instituționale în domeniul cercetărilor demografice și acordării unui suport analitico-științific instituțiilor de stat în procesul de argumentare, elaborare și monitorizare a politicilor în domeniul populației și dezvoltării.
Misiunea principală a CCD este realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul demografic, elaborarea prognozelor demografice; oferirea suportului analitico-informațional, consultanță şi expertiză științifică instituțiilor de stat în procesul de elaborare a strategiilor și programelor în domeniul populației și dezvoltării; pregătirea cadrelor științifice, consolidarea comunități de experți naționali.

Direcțiile principale de cercetare
• Dinamica populației și prognozele demografice
• Fertilitatea și comportamentul reproductiv
• Sănătatea populației, mortalitatea și speranța de viață
• Îmbătrănirea demografică
• Familia, căsătorii și divorțuri
• Migrația internă și externă
• Politici în domeniul populației și dezvoltării

CCD a format relații de parteneriat cu diferite instituții de stat (ministere, BNS, CNAS, AFM etc.), instituțiile de învățământ superior (ASEM, USM, ULIM), sectorul neguvernamental etc., ceea ce contribuie la formarea unui dialog eficient dintre instituțiile academice și autoritățile publice, stabilirea unei legături strânse dintre teorie și practică, cunoașterea spectrului de probleme demografice cu care se confruntă Republica Moldova, precum și elaborarea unor măsuri bazate pe dovezi științifice de depășire a declinului demografic.

Яндекс.Метрика