Despre noi - Centrul de Cercetări Demografice
СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Ideea constituirii unui centru de demografie datează încă din perioada anului 1997, când în cadrul AŞM, la inițiativa dlui academician Gheorghe Paladi, a fost creat Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei în baza Secției Probleme Sociale ale Familiei a Institutului de Filozofie, Sociologie și Drept al AȘM.
După numeroase restructurări și optimizări, la 1 octombrie 2013 a fost creat Centrul de Cercetări Demografice (CCD) în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei, în scopul consolidării capacităților instituționale în domeniul cercetărilor demografice și acordării unui suport analitico-științific instituțiilor de stat în procesul de argumentare, elaborare și monitorizare a politicilor în domeniul populației și dezvoltării.
Misiunea principală a CCD este realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul demografic, elaborarea prognozelor demografice; oferirea suportului analitico-informațional, consultanță şi expertiză științifică instituțiilor de stat în procesul de elaborare a strategiilor și programelor în domeniul populației și dezvoltării; pregătirea cadrelor științifice, consolidarea comunități de experți naționali.

Direcțiile principale de cercetare
• Dinamica populației și prognozele demografice
• Fertilitatea și comportamentul reproductiv
• Sănătatea populației, mortalitatea și speranța de viață
• Îmbătrănirea demografică
• Familia, căsătorii și divorțuri
• Migrația internă și externă
• Politici în domeniul populației și dezvoltării

PROIECTE DE CERCETARE ÎN DERULARE ȘI CELE REALIZATE

Proiect în cadrul programului de stat pentru anii 2020-2023

 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației.

Conducător de proiect - dr.hab. în sociologie, conf. Olga GAGAUZ.

 Centrul de Cercetări Demografice este conectat la proiecte COST (Horizon-2020):

CA18123 - The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary

approach (2019-2023) https://www.cost.eu/actions/CA18123/#tabs|Name:overview

CA17114 - Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth (2018-2022).

https://www.cost.eu/actions/CA17114/#tabs|Name:overview

 Proiecte instituționale:

 15.817.06.01A „Abordarea multidisciplinară a capitalului uman şi dinamicii populației în vederea creșterii performanței politicilor privind populația şi dezvoltarea în Republica Moldova” (2015-2018). Conducător de proiect - dr.hab. în sociologie, conf. Olga GAGAUZ.

  11.817.07.25a Impactul modificării structurii demografice a populaţiei asupra dezvoltării socioeconomice a Republicii Moldova: evaluarea retrospectivă şi prospectivă. (2011-2014). Conducător de proiect - acad. Gheorghe PALADI.

  Proiecte bilaterale:

 10.820.08.19/BA Provocări principale pentru securitatea demografică: tangenţe şi divergenţe în Belorus şi Moldova (2010-2011). Conducător de proiect - acad. Gheorghe PALADI.

  0.820.07.19/UA Factorii determinanţi ai nupţialităţii şi natalităţii în Ucraina şi Moldova (2010-2011). Conducător de proiect - dr. în sociologie, conf. Olga GAGAUZ.

 Proiect pentru tineri cercetători: 11.819.08.03A Perspectivele demografice ale satului moldovenesc: analiza retrospectivă şi prognoza demografică (2011-2012). Conducător de proiect - dr.Mariana BUCIUCEANU-VRABIE.

 Proiecte internaționale:

 Ref Nr.P0537 Axa Project ”Mortality Divergence and Causes of Death” / ”Divergențe ale mortalității și a cauzelor de deces” (2013-2016). Conducător de proiect France Meslé, PhD, INED Franța. Executor din partea Centrului de Cercetări Demografice – dr. în medicină Olga PENINA.

  Alte proiecte:

 ”Analiza Comprehensivă a Sectorului de Tineret” 2019-2020, finanțat de UNICEF.

 ”Observatorul de Competențe axat pe Tineri și crearea unui laborator experimental” (2017) realizat în cadrul programului “Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local” (finanţat de Guvernul Turciei, implementat de UNDP). Conducător de proiect - dr.hab. în sociologie, conf. Olga GAGAUZ.

  MDA2U704 Consolidarea capacităților naționale în producerea, utilizarea și diseminarea datelor pentru a promova politicele bazate pe drepturi și evidențe. Proiect susținut de UNFPA, Fondul ONU pentru Populație. Conducător de proiect - dr.hab. în sociologie, conf. Olga GAGAUZ.

 Suport complex pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi demografiei în Moldova (2013-2017). Realizat cu susținerea financiară a Agenției de dezvoltare a Republicii Cehă în colaborare cu Universitatea Carol în Praga, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii. Conducător de proiect – PhD Tomáš Kučera.

 

 

 

Яндекс.Метрика