coperta conferinta sesiunea stiintifica 2019      În cadrul Sesiunii științifice ”Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice” au fost prezentate rapoarte științifice ale cercetătorilor naționali, precum și celor din străinătate (România, Ucraina, Belarus) care, în mare parte, vizează domeniul social, provocările demografice, calitatea vieții și capitalul uman. Temele abordate au creat un interes sporit în cadrul panelului de discuții și au generat recomandări în vederea îmbunătățirii spectrului de politici îndreptate spre segmentul socioeconomic, sănătății populației, dar și cel demografic. Totodată, în cadrul conferinței, au fost trasate unele concluzii privind activitatea științifică din domeniul populației.
 
 
[01] POPULAȚIA ROMÂNIEI ÎN ULTIMUL SECOL – ÎN CIFRE ȘI IMAGINI
Corina-Georgeta DINCULESCU, cercetător științific, Institutul de Economie Agrară, România
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-01
JEL Classification: J10, J11, J14, J16, R10, R23.
 
[02] PROVOCĂRI ȘI REZULTATE PE TERMEN LUNG PENTRU BUNĂSTAREA ȘI DEZVOLTAREA POPULAȚIEI
Mariana BUCIUCEANU-VRABIE, doctor în sociologie, conf.cercet., Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-02
JEL Classification: I24, I32, I38.

 

[03] СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Лидия ТКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, Национальная академия наук Украины
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-03
JELClassification: J11.
 
[04] PROVOCĂRI DEMOGRAFICE ȘI SOCIOECONOMICE PENTRU CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE PENSII

Olga GAGAUZ, doctor habilitat în sociologie, conf.cercet., Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova

Galina SAVELIEVA, doctor în științe economice, conf.cercet., Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-04

JEL Classification: H55, J11, J21, J32, J38.

 
[05] ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ В УКРАИНЕ
Татьяна ГНАТЮК, кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, Национальная академия наук Украины
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-05
JEL Classification: I70, J15.
 
[06] MAMELE CU COPII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ: ÎNTRE SERVICIU ȘI OBLIGAȚIUNI FAMILIALE
Inga CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, doctor în sociologie, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova Natalia BARGAN, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-06
JEL CLASSIFICATION: J10, J12, J13.
 
[07] ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА МАТЕРИНСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ НА ПУТИ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ
Светлана АКСЁНОВА, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, Национальная академия наук Украины
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-07
JEL CLASSIFICATION: J10, J12, J13.
 
[08] INDICATORI AI ECONOMIEI ȘI SOCIETĂȚII DIGITALE ÎN ROMÂNIA ȘI UE-28 ÎN CONTEXTUL REALITĂȚILOR ȘI PERSPECTIVELOR DEMOGRAFICE
Alina-Georgeta AILINCĂ, dr., CSIII, Centrul Cercetări Financiare și Monetare “Victor Slăvescu”, Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-08
JEL Classification: J11, L86, O33, O52.
 
[09] КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Ирина МАЙДАНИК, к.соц.н., старший научный сотрудник, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, Национальная академия наук Украины
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-09
JEL Classification: I31, J31, J61, J81.
 
[10] ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В МУН. КИШИНЭУ
Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат экономических наук, конференциар, Центр Демографических Исследований Национального Института Экономических Исследований, Республика Молдова
Светлана ЗАХАРОВ, кандидат экономических наук, Центр Демографических Исследований, Национального Института Экономических Исследований, Республика Молдова
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-10
JEL Classification: J63, J64, R23.
 
[11] EVOLUȚII DEMOGRAFICE, RISCURI SOCIALE ȘI PARENTALITATE
Ecaterina CROITOR, dr., lector univ., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, doctorand, Universitatea Al.I.Cuza, Iași, România
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-11
JEL Classification: I30, J11, J12, J13, J18.
 
[12] ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CONTEXTULUI SOCIAL ÎN EXPLICAREA COMPORTAMENTULUI DE SĂNĂTATE
Mariana CRÎŞMARU, drd., cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-12
Jel Classification: I12, I14.
 
[13] ANALIZA SWOT A DOMENIULUI RESPONSABILITĂȚII SOCIALE CORPORATIVE ÎN ROMÂNIA
Ana-Petrina PĂUN, drd., asist.univ., Universitatea Petroșani, România
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-13
JEL Classification: M14.
 
[14] КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПЛЮРАЛИЗАЦИИ ФОРМ СЕМЬИ
Людмила СЛЮСАР, кандидат экономических наук, вед. н. с., Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, Национальная академия наук Украины
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-14
JEL Classification: J112, J113.
 
[15] FACTORII DETERMINANȚI AI DISPARITĂȚILOR DE SĂNĂTATE A COPIILOR
Ana TOMCEAC, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-15
JEL Classification: I114, I15, I18, J30.
 
[16] DIFERENȚIERI TERITORIALE ALE FERTILITĂȚII ÎN PERIOADA INTERCENSITARĂ
Ecaterina GRIGORAŞ, drd., cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-16
JEL Classification: J11, J13.
 
[17] TENDINȚE DE DEZVOLTARE A PIEȚEI FORȚEI DE MUNCĂ ÎN MUN. CHIȘINĂU
Valentina COTELNIC, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-17
JEL Classification: J21, J68.
 
[18] DINAMICA NUMĂRULUI ȘI STRUCTURII POPULAȚIEI DIN MUN. CHIȘINĂU ÎN PERIOADA INTERCENSITARĂ
Vitalie ŞTÎRBA, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-18
JEL Classification: J110.
 
[19] TRANSFERUL DE CAPITAL FINANCIAR AL MIGRANȚILOR REVENIȚI ÎN MEDIUL DE AFACERI
Irina PAHOMII, drd., cercet. șt., INCE, Republica Moldova
Alexandru CEBAN, drd., cercet. șt., INCE, Republica Moldova
Alina IANIOGLO, dr., cercet. șt. coord., INCE, Republica Moldova
Tatiana TABAC, drd., cercet. șt., INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-19
JEL Classification: J24, R23, E22, G32, L26.
 
[20] IMPACTUL MIGRAȚIEI ASUPRA DINAMICII POPULAȚIEI MUN. CHIȘINĂU
Tatiana TABAC, drd., cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-20
JEL Classification: J11, F22, R23, C53.
 
[21] ATITUDINI ALE TINERILOR DIN MUN. CHIȘINĂU FAȚĂ DE TRAIUL ÎN UNIUNE CONSENSUALĂ
Liliana CUŞNIR, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-21
JEL Classification: J10, J12, J13.
 
[22] ANALIZA CALITĂȚII POTENȚIALULUI UMAN DIN PERSPECTIVA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII
Nicoleta ONOFREI, cercetător științific, Centrul de Cercetări Demografice al INCE, Republica Moldova
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-22
JEL Classification: J24, J44, R23.
 
[23] СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Мария ВЕРЕНИЧ, научный сотрудник, отдел культуры Института социологии НАН Беларуси
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2019.14-23
JEL Classification: J10, J18.
 
Яндекс.Метрика