СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

 Aducem sincere felicitări colegului nostru, Vitalie Ștîrba, cu ocazia absolvirii programului de masterat ”Population and development” din cadrul Universității ”Higher School of Economics” din Moscova. Cu acest prilej, întregul colectiv al Centrului de Cercetări Demografice vine să îi ureze multă perseverență în activitatea științifică.

Anterior, Vitalie a obținut titlul de magistru al programului ”Demografie și economia populației” din cadrul Academiei de Studii Economice în colaborare cu Universitatea Carol din Praga.

 

Vitalie hse----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colectivul Centrului de Cercetări Demografice exprimă sincere felicitări absolvenților programului de master ”Demografie și economia populației” din cadrul Academiei de Studii Economice în parteneriat cu Universitatea Carol din Praga: Bargan Natalia, Carcea Elena, Grigoraș Ecaterina, Hrușciov Elena, Pahomii Irina și Ștîrba Vitalie. Pe parcursul anilor de studii, colegii noștri au dat dovadă de perseverență și multă sârguință în însușirea materialelor didactice remise, astfel devenind o parte indispensabilă a echipei Centrului de Cercetări Demografice. Le urăm succese mari în activitățile profesionale ulterioare. 

Master ASEM absolventi               

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În perioada 12-21 septembrie 2016, Institutul de Demografie al Școlii Superioare de Economie din Moscova, cu suportul Fondului ONU pentru populație, a desfășurat în a șaptea ediție școala-seminar privind problemele populației și dezvoltarea socioeconomică, orașul Sankt-Petersbur, Rusia. Acest curs fiind destinat funcționarilor de stat și instituțiilor internaționale, colaboratorilor serviciului de statistică, profesorilor, precum și cercetătorilor științifici. Alături de reprezentanții din Kazahstan, Belarus, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan, la aceste cursuri au participat cercetătorii științifici Bargan Natalia și Ștîrba Vitalie, din cadrul Centrului de Cercetări Demografice al INCE.

Programul ”Populație și Dezvoltare” a fost înființat în vederea formării unei perceperi asupra schimbărilor demografice în Europa de Est și Asia Centrală, fiind prezentate ultimele tendințe în natalitate, mortalitate, migrație și analiza structurii populației în contextul îmbătrânirii demografice.

Pe durata acestui curs au fost discutate probleme de ordinul drepturilor și sănătății reproductive, planificare a familiei, tehnologiile contemporane de reproducere, precum și egalitatea gender ca factor de dezvoltare durabilă. O atenție deosebită a fost acordată consecințelor socioeconomice în urma dezvoltării demografice, precum și posibilele soluții pentru prevenirea efectelor negative ale acestor schimbări prin implementarea politicilor. 

DSC 0095
 
DSC 0067 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liliana inminarea diplomei     Colegii din cadrul Centrului de Cercetări Demografice aduc urări de succes Lilianei Cușnir, proaspetei absolvente al programului de master în ”Politici sociale centrate pe familie” al Universității de Stat din Republica Moldova, și îi dorește realizări cât mai grandioase în activitatea sa profesională.
Chiar dacă acest curs a necesitat o implicare maximă, Liliana a știut să facă față tuturor dificultăților, fiind receptivă pentru obținerea noilor cunoștințe și deprinderi profesionale.
Astfel, componența grupului de cercetare a fost suplinit cu încă un specialist pregătit și încurajat cu ambiții în studierea fenomenelor și provocărilor demografice, fapt ce trezește admirația noastră.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Echipa de cercetare al CCD, aduce sincere felicitări colegei Tatiana Tabac, cu ocazia obținerii titlului de ”Magistru în Științe Sociale (Demografie)” în cadrul Școlii Superioare de Economie, Moscova, Rusia. 
      După 2 ani de muncă asiduă, Tatiana a susținut cu succes una din cele mai bune teze, obținând nota maximă. Coordonatorul științific d-nul M. Denisenko, cât și ceilalți membri ai comisiei, au evidențiat abilitățile și deprinderile Tatianei, obținute pe parcursul acestui program, oferind o apreciere maximă pentru cercetarea propusă în cadrul obținerii titlului de magistru.
     Îi dorim ca această treaptă să fie un început frumos pe durata carierei, iar entuziasmul și dorința de a cunoaște, obținute alături de cei mai renumiți demografi din Rusia, să contribuie la dezvoltarea științei demografice din Republica Moldova.

tatiana inmanarea  diplomelor

Tatiana inmanarea diplomelor1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masteratul în demografie la MoscovaTatiana TABAC,
masterandă la programul de demografie INC, Școala Superioară de Economie


În 2013 am fost angajată la Centrul de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM. Îmi plăcea foarte mult ceea cu ce mă ocupam, însă lipsa unor studii de specialitate se simțea destul de mult. Cursul de demografie la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova era unul general, cunoștințele mele fiind destul de vagi. Astfel, când pe Demoscope a apărut anunțul că Universitatea Națională de Cercetare “Școala Superioară de Economie” (Rusia, Moscova) desfășoară olimpiada pentru admitere la locurile bugetare la programul de master în demografie (februarie 2014), la sfatul colegilor mei am decis să-mi încerc puterile și am participat la aceasta.
Ulterior în primăvara anului 2014, am avut posibilitatea să particip la ”Școala de primăvară în domeniul demografiei” organizată de Institutul de Cercetări Demografice din cadrul Universității Naționale de Cercetare “Școala Superioară de Economie”. Pentru aceasta aș vrea să aduc sincere mulțumiri fondului UNFPA în Moldova, care financiar a susținut participarea a doi tineri cercetători științifici ai Centrului de Cercetări Științifice la acest eveniment. Tematica interesantă, profesionalismul înalt al profesorilor ─ toate acestea încă mai mult m- au făcut să mă conving în intenția mea de a continua studiile în demografie.

După interviul, ce s-a desfășurat în Moldova deja vara am fost înmtriculatî la programul de master în demografie.
Programul de masterat în domeniul demografiei a fost deschis în anul 2009 și este condus de Catedra de Demografie a Institutului de Cercetări Demografice din cadrul Universității Naționale de Cercetare “Școala Superioară de Economie” din Moscova. Scopul programului constă în pregătirea specialiștilor calificați, cu cunoștințe aprofundate în demografie și probleme ale propulației.
În fiecare an, Universitatea oferă burse gratuite la masterat absolvenților ciclului I de studiu din țările CSI și țările Baltice. Datorită specificului interdisciplinar al demografiei, tinerii care studiază la acest masterat au o pregătire anterioară în domenii diverse precum: sociologie, geografie, istorie, antropologie, statistică, economie, matematică etc.
Devenind studentă la acest program de master, am câștigat oportunitatea să audiez cursurile unor recunoscuți demografi ca: A. Vyshnevskyy, M. Denisenko, S. Zaharov, S. Vasin, N. Makrtchyan ș.a. De asemenea, mi-a fost foarte plăcut să cunosc și să ascult cursurile experților în demografie din străinătate precum: S.G.Wheatcroft (Universitatea din Melbourne, Australia), M. Rivkin-Fish (Universitatea Carolina de Nord, SUA), A.Blum (INED, Franța), M.Guillot (Universitatea din Pensilvania, SUA) ș.a. Trebuie remarcat faptul că procesul de învățare este destul de intensiv și nu voi ascunde că trebuie să depui foarte mult efort ca să poți cu succes să îndeplinești toate cerințele și să susții examenele.
Programul de învățământ are durata de doi ani. Pe parcursul studiilor beneficiez de cămin și suport financiar în formă de bursă academică.


Institutul de demografie din Rusia colaborează cu institutele de demografie din Franța, Germania, Austria, Belgia, Italia, Marea Britanie, Australia, SUA ș.a. La finele studiilor de masterat, studenții au posibilitatea să-și desfășoare practica într-unul din institutele de cercetare de peste hotare. De asemenea, după finisarea studiilor, absolvenții programului de master „Demografie” au posibilitatea să facă doctoratul în universitățile din Olanda, Polonia, Germania, Franța, SUA, Rusia.
Începând cu anul curent, catedra a instituit un alt program de masterat cu predare în limba engleză ”Population and development”. Condițiile de participare și obținere a unei burse de studii sunt aceleași.


În curând voi finisa primul an de studii. În acest timp eu am învățat foarte multe lucruri noi, iar în primul rând cât de diversă, complicată și interesantă este știința demografică. Pentru lucrarea mea de master eu am ales o temă legată de procesul de migrație, luând în vedere că această problemă este una stringentă pentru Moldova, iar specialiști în migrație avem foarte puțini.
După finalizarea studiilor de masterat vreau să revin acasă, în Moldova și să-mi continui cariera în cadrul Centrului de Cercetări Demografice. Voi intra la doctorat la specialitatea „Sociologia populației și procese demografice”, vreau să mă ocup de problema migrației. Voi depune eforturi pentru a aprofunda cunoștințele obținute și voi contribui la rezolvarea problemelor sociale și demografice cu care se confruntă țara noastră.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursul “Populație și sănătate”

În perioada 30 martie – 17 aprilie 2015, am avut oportunitate de a participa, împreună cu alți tineri specialiști din diferite domenii: economie, geografie, medicină, demografie, sociologie, la cursul “Populație și sănătate” la Moscova. Lecțiile au fost expuse de către experți de la cele mai importante instituții de cercetare în demografie: Vladimir M. Shkolnikov (Max Planck Institute for Demographic Research, Germany; New Economic School, Russia), Domantas Jasilionis (Max Planck Institute for Demographic Research, Germany), Dmitri A. Jdanov (Max Planck Institute for Demographic Research, Germany; New Economic School, Russia), Evghenii M. Andreev (New Economic School, Russia), France Meslé (National Institute of Demographic Studies (INED), Franța), David A. Leon (London School of Hygiene and Tropical Medicine).
Cursul a fost alcătuit din trei module: Metode și tehnici de bază în demografie, Teorii și metode de cercetare la nivel de populație și Cercetări realizate pe microdate. În cadrul primului modul am învățat următoarele: construcția tabelelor de mortalitate, determinarea cauzelor de deces, metodele de decompoziție, identificarea surselor de date necesare, estimarea calității datelor etc. Cel de-al doilea modul a fost dedicat următoarelor subiecte: divergența și convergența în domeniul mortalității, clasificarea cauzelor de deces, inegalitățile în sănătate și măsurarea acestora, diferențele de sănătate și supraviețuire dintre bărbați și femei. În al-treilea modul au fost abordate următoarele subiecte: ratele de morbiditate, realizarea cercetărilor epidemiologice, îmbătrânirea și sănătatea prezentate prin biomarkeri, diferențele în mortalitate în Federația Rusă, supraviețuirea și sănătatea, sănătatea și alcoolul, sănătatea și fumatul.
Temele din cadrul modulelor au fost însoțite de seminare practice pentru aplicarea cunoștințelor obținute, astfel am reușit să aplic în Excel sau/și în programul R o mare parte din teoria expusă. La finalul cursului fiecare participant și-a prezentat tema sa de cercetare și metodele de analiză demografică însușite care îi vor fi utile în activitatea ulterioară. Eu am prezentat tema mea de cercetare cu privire la speranța de viață sănătoasă în Republica Moldova.
Cursul a fost intens, pe alocuri dificil, dar foarte util pentru crearea unei imagini reale a contextului demografic actual și a evidențierii contribuției calității vieții populației în dezvoltarea și prosperitatea unui stat. Sper să reușesc să aplic în practică toate cunoștințele și aptitudinile obținute, care mă vor ajuta să realizez o muncă de cercetător utilă și eficientă.
Aduc multumiri deosebite Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova pentru susținerea ficianciară a participării mele la acest curs.

Cristina AVRAM, cercetător științific al CCD

 

Яндекс.Метрика