Centrul de Cercetări Demografice este implicat în Proiectele Pan-Europene din cadrul Acțiunii COST, ce au tangențe specifice domeniului de tineret și a politicilor familiale:

Aceste proiecte reprezintă un spațiu deschis pentru colaborare dintre cercetători din peste 32 de țări. Printre rezultatele raportate de către Centrul de Cercetări Demografice, menționăm:

  • Raportul de Țară ”Youth Transition Regime in Moldova: Social Investment and Youth Oriented Social Policies” [Regimul de Tranziţie al Tinerilor în Moldova: Investiţii Sociale și Politici Sociale pentru Tineri”] (contribuție la COST Action CA17114).
  • Raportul de Țară ”National report on family policy and providing family support. Republic of Moldova.” [Raport național privind politica familiei și oferirea de sprijin familial. Republica Moldova] (contribuție la COST Action CA18123).

 

Яндекс.Метрика