În data de 11 iulie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a desfășurat masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației. În cadrul evenimentului a fost lansată harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022, elaborată cu scopul de a  facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară.

Masa Rotundă a întrunit peste 40 de participanți: reprezentanți ai Guvernului, colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM, USMF ”N.Testimițeanu”) și academic, parteneri de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație (UNFPA),  reprezentanți ai societății civile, precum și colegi ai Biroului Național de Statistică. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Coordonatorul proiectului dna Olga Gagauz, dr. hab., conf. cercet., a detalizat informația inclusă pe harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 evidențiind principalele tendințe a evenimentelor demografice în țară pentru perioada 2014-2022. Harta este structurată în șase blocuri: populația, prognoza populației până în anul 2040, mortalitatea, fertilitatea, migrația și îmbătrânirea demografică.

În panelul de discuții au luat cuvântul dna Aliona Crețu, șefa Secție Politici Demografice al Ministerul Muncii și Protecției Sociale; dna Natalia Bargan, șefa Direcției Statistica Populaţiei şi Migraţiei al Biroul Național de Statistică; dnul Valeriu Sainsus, dr.,con.univ (ASEM); dna Olga Penina, dr., conf.univ (USMF ”N.Testimițeanu”). S-a evidențiat importanța cunoașterii datelor sociodemografice privind populația și procesele demografice și a utilizării acestora de către autoritățile publice centrale în elaborarea și ajustarea politicilor publice, precum și de către autoritățile publice locale în elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și locală. 

Harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022, va fi distribuită către factorii de decizie, autoritățile publice centrale și locale, instituții superioare de învățământ. Pentru acces online harta va fi plasată pe www.ccd.ince.md.  Se planifică elaborarea hărții și pe viitor, cu o periodicitate a ediției de doi ani.MR11.07

 

MR1 11.07

 

MR2 11.07

 

EG prezentare publica a raportului1

EG prezentare publica a raportului

La data de 5 iulie 2022, fondul ONU pentru populație (UNFPA), a organizat prima rundă a dezbaterii publice „Fertilitatea dorită versus cea reală: Factori determinanți în Republica Moldova”. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate obținute de către bursierii Programului de cercetare al Studiului Generații și Gen, scopul căruia constituie  elaborarea măsurilor de politici în condițiile crizei demografice și promovarea rezilienței demografice în Republica Moldova.  

Evenimentul a întrunit în discuții factori de decizie, reprezentanți ai autorității publice centrale, ai mediului academic național și internațional, parteneri de dezvoltare, societatea civilă.

Ecaterina Grigoraș, cercetător științific al Centrului Cercetări Demografice și bursieră în cadrul Programului, a prezentat raportul “Factorii care influențează fertilitatea de-a lungul generațiilor” realizat în baza analizei complexe a micro datelor studiului demografic Generații și Gen. Studiul analitic a evidențiat impactul factorilor sociodemografici asupra numărului de copii născuți, modificarea intergenerațională a comportamentului reproductiv și modelele acestuia.

De asemenea, două rapoarte tematice au fost prezentate de către cercetătorii internaționali, câștigători în cadrul programului. Khatia Nadaraia (Spania) a evidențiat barierele intențiilor de fertilitate, precum și cele mai afectate grupe socioeconomice în ceea ce privește comportamentul de fertilitate (raportul „Explaining fertility intentions in the Republic of Moldova”). Judith C.Koops (Olanda) a identificat grupele vulnerabile de femei din Republica Moldova pentru care planificarea familială rămâne o  nevoie nesatisfăcută, și anume: adolescentele, femeile sărace, cele cu dizabilități și cu probleme de sănătate mintală (raportul „Targeting groups of women to reduce unmet family planning need in the Republic of Moldova”).

Tomas Sobotka, expertul în demografie de la Institutul de Demografie din Viena, a evidențiat că este necesar de a implementa un set de măsuri de politici interconectate axate pe accesul la serviciile de îngrijire a copiilor, implicarea taților în îngrijirea copiilor, sporirea flexibilității părinților, concediul de maternitate și paternitate și posibilitatea părinților de a decide partajarea acestuia. Politicile trebuie să țină cont de importanța carierei în viața părinților și posibilității de combinare a vieții profesionale cu cea familială.

Olga Gagauz, dr. hab., director adjunct pentru activitate științifică al INCE, a apreciat demararea cercetărilor privind explicarea intențiilor fertilității și factorii determinanți ai nivelului fertilității în Republica Moldova. Totodată, a menționat importanța susținerii abordării “micro” privind bunăstarea fiecărui individ și bunăstarea fiecărui copil, politicile familiale din țară necesitând a fi axate pe principiul “fiecare copil contează”.

Rezultatele analizelor prezentate în cadrul evenimentului vor fi utilizate în continuare ca reper de către Fondul ONU pentru Populație în Moldova (UNFPA) și Guvernul Republicii Moldova pentru a elabora politici demografice, sociale și economice, ajustate la nevoile oamenilor, care să promoveze reziliența demografică a Republicii Moldova.

Dezbaterea publică (video)

Raportul “Factorii care influențează fertilitatea de-a lungul generațiilor” (PDF)

În data de 16 decembrie  2021 a avut loc Masa Rotundă „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”, organizată de Centrul Cercetări Demografice al INCE.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Programului de Stat “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (anii 2020-2023).  Coordonatorul de proiect dr. hab., conf. cercet. Olga Gagauz, a prezentat principalele rezultate ale studiului „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență”, obținute de echipa de cercetare. Studiul a fost axat pe analiza comprehensivă a dinamicii populației și proceselor demografice în Republica Moldova în perioada de independență și prezentarea prognozei demografice seria 2019-2040.

La Masa Rotunda, au participat reprezentanți ai Guvernului, dna Aliona CREȚU, Șef Serviciu politici demografice din cadrul Ministerului Muncii și Protecției sociale, ai Biroului Național de Statistică; colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM și USMF ”N.Testimițeanu”), partenerii de dezvoltare ai Fondul ONU pentru Populație (UNFPA),  reprezentanți ai societății civile, dar și colegi din România.

Evenimentul a prezentat un interes deosebit, prin numărul participanților, dar și discuțiile din sesiunea întrebări și răspunsuri. Printre concluziile principale s-a constatat declinul demografic și îmbătrânirea populației care înregistrează proporții înalte; diferențe mari în efectivul numeric al populației; modificări în structura pe vârste a populației (mai puțini tineri și mai mulți bătrâni), evidențiind provocările demografice pentru perioada ulterioară.

 

Masa rotunda Moldova la 30 ani

 

Masa rotunda Moldova la 30 ani 1

 

Masa rotunda Moldova la 30 ani 2

 

Masa rotunda Moldova la 30 ani 3

 

Masa rotunda Moldova la 30 ani 4

Pe 15-16 octombrie 2021, INCE a desfășurat lucrările celei de-a XV ediție a Conferinței Internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”.

În cadrul Conferinței, Centrul de Cercetări Demografice a găzduit sesiunea ”Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară”, unde  cercetători și experți naționali și internaționali din Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belarus, India, și-au prezentat rezultatele științifice pe tematica sociodemografică vastă. În panelul de discuții Demographic and socio-economic challenges, demografii din Rursia dr.Mihail Denisenko, dr. Vladimir Kozlov, împreună cu dna dr.Olga Gagauz, dr. Olga Penina și Olga Poalelungi au abordat particularitățile de construire a conturilor naționale de transfer din Moldova și Rusia, politicile migraționale din Moldova, precum și inegalitățile în mortalitate prin COVID-19.

       De asemenea participanții sesiunii ”Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară” au prezentat rezultate științifice interesante privind îmbătrânirea demografică, migrația externă, fertilitatea, mortalitatea, piața muncii,  dar și impactul pandemiei COVID-19 asupra migrației, sistemului social și de sănătate. Rezultatele conferinței urmează a fi publicate în culegerea de articole. 

 

INCE conf 2021

 

INCE conf 2021 1

 

Astăzi, 25.06.2021, în cadrul conferinței internaționale a doctoranzilor, la secțiunea “Demografie și economia socială” și-au prezentat rezultatele științifice Mariana CRÎȘMARU The NEET youth in Moldova: challenges and policies, Ecaterina GRIGORAȘ Female fertility by ethnicity in the Republic of Moldova și Tatiana TABAC Management migration at national and international levels. Rapoartele prezentate au fost apreciate de audiența conferinței, iar în cadrul discuțiilor a fost menționată actualitatea și necesitatea studierii problemelor abordate.

            Conferința a fost încheiată cu un workshop tematic, condus de invitatul de onoare dl Profesor, dr.hab Emil Dinga (Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română), în cadrul căruia studenții doctoranzi au fost ghidați privind aspectele conceptuale, metodologice și instrumentale ale tezelor de doctor.

Confer doctoranzilor

Confer doctoranzilor1

Confer doctoranzilor2

Confer doctoranzilor3

În data de 16-18 iunie 2021, colaboratorii Centrului Cercetări Demografice, alături de reprezentanți ai peste 30 de țări, au participat la reuniunile grupurilor de lucru ale Programului COST Action - CA18123 The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. Totodată, au fost prezentate rezultatele mai multor studii în cadrul webinar-ului privind suportul familiilor în perioada pandemiei COVID-19, “Family support & COVID. Learning and responding from a European perspective”.

 

Cost211

 

Cost210

 

Pe 27 mai 2021, în cadrul Seminarului Științific de Profil ad-hoc al Institutului Național de Cercetări Economice, a fost susținută teza de doctor în sociologie a dnei competitor la titlul științific – Grigoraș Ecaterina cu tema: ”Diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova”, specialitatea 543.01 Sociologia Populației și Procese Demografice, conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga Gagauz. 

Echipa Centrului Cercetări Demografice vine cu sincere felicitări și îi urează Ecaterinei Grigoraș succese în susținerea finală!

Grigoras seminar stiintific2

 

Grigoras seminar stiintific1

Яндекс.Метрика