Pe 15-16 octombrie 2021, INCE a desfășurat lucrările celei de-a XV ediție a Conferinței Internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”.

În cadrul Conferinței, Centrul de Cercetări Demografice a găzduit sesiunea ”Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară”, unde  cercetători și experți naționali și internaționali din Moldova, România, Rusia, Ucraina, Belarus, India, și-au prezentat rezultatele științifice pe tematica sociodemografică vastă. În panelul de discuții Demographic and socio-economic challenges, demografii din Rursia dr.Mihail Denisenko, dr. Vladimir Kozlov, împreună cu dna dr.Olga Gagauz, dr. Olga Penina și Olga Poalelungi au abordat particularitățile de construire a conturilor naționale de transfer din Moldova și Rusia, politicile migraționale din Moldova, precum și inegalitățile în mortalitate prin COVID-19.

       De asemenea participanții sesiunii ”Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară” au prezentat rezultate științifice interesante privind îmbătrânirea demografică, migrația externă, fertilitatea, mortalitatea, piața muncii,  dar și impactul pandemiei COVID-19 asupra migrației, sistemului social și de sănătate. Rezultatele conferinței urmează a fi publicate în culegerea de articole. 

 

INCE conf 2021

 

INCE conf 2021 1

 

Astăzi, 25.06.2021, în cadrul conferinței internaționale a doctoranzilor, la secțiunea “Demografie și economia socială” și-au prezentat rezultatele științifice Mariana CRÎȘMARU The NEET youth in Moldova: challenges and policies, Ecaterina GRIGORAȘ Female fertility by ethnicity in the Republic of Moldova și Tatiana TABAC Management migration at national and international levels. Rapoartele prezentate au fost apreciate de audiența conferinței, iar în cadrul discuțiilor a fost menționată actualitatea și necesitatea studierii problemelor abordate.

            Conferința a fost încheiată cu un workshop tematic, condus de invitatul de onoare dl Profesor, dr.hab Emil Dinga (Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română), în cadrul căruia studenții doctoranzi au fost ghidați privind aspectele conceptuale, metodologice și instrumentale ale tezelor de doctor.

Confer doctoranzilor

Confer doctoranzilor1

Confer doctoranzilor2

Confer doctoranzilor3

În data de 16-18 iunie 2021, colaboratorii Centrului Cercetări Demografice, alături de reprezentanți ai peste 30 de țări, au participat la reuniunile grupurilor de lucru ale Programului COST Action - CA18123 The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. Totodată, au fost prezentate rezultatele mai multor studii în cadrul webinar-ului privind suportul familiilor în perioada pandemiei COVID-19, “Family support & COVID. Learning and responding from a European perspective”.

 

Cost211

 

Cost210

 

Pe 27 mai 2021, în cadrul Seminarului Științific de Profil ad-hoc al Institutului Național de Cercetări Economice, a fost susținută teza de doctor în sociologie a dnei competitor la titlul științific – Grigoraș Ecaterina cu tema: ”Diferențieri sociodemografice ale fertilității în Republica Moldova”, specialitatea 543.01 Sociologia Populației și Procese Demografice, conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga Gagauz. 

Echipa Centrului Cercetări Demografice vine cu sincere felicitări și îi urează Ecaterinei Grigoraș succese în susținerea finală!

Grigoras seminar stiintific2

 

Grigoras seminar stiintific1

Pe 20 mai 2021, în cadrul ședinței comune a Centrului Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și a Centrului Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, s-a discutat teza de doctor în sociologie a dnei competitor la titlul științific – Mariana Crîșmaru ”Abordarea cross-sectorială a dezavantajelor tinerilor în procesul de tranziție la viața de adult”, specialitatea 541.02 structura socială, instituții și procese sociale, conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga Gagauz.

Echipa Centrului de Cercetări Demografice îi urează succes în etapa următoare!

 

Crismaru semiar1

 

Seminar Crismaru

 

 

 

 

masa rotunda

La data de 13 mai 2021, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a organizat Masa rotundă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele studiului național Familia cu copii în perioada pandemiei realizat în cadrul proiectului 20.70086.27/COV Atenuarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 asupra familiilor, (2020-2021).

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic, universitar, ai societății civile, precum și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Evenimentul a fost deschis de către domnul prof. Alexandru Stratan, membru corespondent al AȘM, director al INCE, care a evidențiat importanța studiului în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, impactul economic și social al acesteia pentru țară. Totodată s-a accentuat necesitatea preluării concluziilor și recomandărilor studiului de către factorii de decizie în ajustarea politicilor familiale la situațiile de criză.

Rezultatele studiului au fost prezentate de către dna Inga Chistruga-Sînchevici, dr. în sociologie. Principalele concluzii arată: familiile cu copii continuă să se confrunte cu incertitudini cu privire la viitor și nu dispun de capacitățileși resursele necesare pentru a se adapta noilor condiții; efectele pandemiei COVID-19 asupra familiilor variază considerabil în funcție de factorii de stres contextuali la care sunt expuși părinții; complexitatea problemelor amplificate de pandemie, soluționarea și atenuarea efectelor acestora, necesită o intervenție multi-sectorială și inter-instituțională.

Coordonatorul proiectului dna Olga Gagauz, dr.hab, vice-director al INCE, a evidențiat provocările sociale, economice, educaționale, relaționale care s-au amplificat odată cu declanșarea pandemiei, menționând perspectivele negative ale prognozelor realizate de către CCD și subliniind că, susținerea familiilor cu copii prezintă un pilon important din perspectiva securității și stabilizării demografice.

Prezentarea rezultatelor studiului poate fi accesată aici.

În data de 4-5 februarie 2021, colaboratorii Centrului Cercetări Demografice, alături de reprezentanți ai peste 30 de țări, au participat la sesiunea de lucru din cadrul Programului COST EurofamNet, cu implicare activă în cadrul grupului de lucru WG4, al cărui obiectiv este Dezvoltarea unui cadru de standardizare a competențelor (Developing a standardisation framework on skills).

În acest context, printre rezultate livrabile, menționăm: participarea la 8th International Congress of Educational Sciences and Development (Granada (Spania), 29-31 octombrie, 2020) cu prezentarea raportului Content analysis on professional skills in family support work based on international organizations’ webpage resources(dr.Mariana Buciuceanu-Vrabie); elaborarea Road Map of International Agencies on Skills Standards (Buciuceanu-Vrabie M., Grigoraș E., Gagauz O., ), ș.a.

EurofamNet1

Яндекс.Метрика