СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Foto COST Action 25-17 June 2019

În perioada 25-26-27 iunie 2019, în orașul Malaga (Spania), circa 74 membri ai Programului Actiunii COST - CA18123 The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (Rețeaua europeană de sprijin familial. O abordare multidisciplinară de jos în sus, bazată pe dovezi), din 32 de țări ale Europei, s-au reunit pentru a participa la atelierele de lucru în cadrul EuroFam-Net Kick-off Meeting. Reprezentantul național din partea Republicii Moldova în cadrul Acțiunii COST EuroFam-Net a fost Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercetător științific coordonator al Institutului Național de Cercetări Economice.
Reuniunea a fost găzduită de Universitatea din Malaga, Facultatea Științe ale Educației și Psihologie. În cadrul atelierelor de lucru s-au abordat pașii de realizare a obiectivelor Acțiunii COST și sarcinile participanților raportate la nivel național și internațional: dezvoltarea cadrului conceptual privind suportul familiei cu copii; stabilirea standardelor de calitate în suportul familiilor și a programelor bazate pe dovezi; standardizarea competențelor necesare profesioniștilor (lucrătorilor) din domeniul suportului familial; diseminarea și exploatarea activităților și rezultatelor Acțiunii COST ș.a.
Acțiunea COST The European Family Support Network propune crearea unei rețele Pan-Europene de susținere a familiei, care include atât politici de suport familial cât și de parenting comune țărilor, dar și recunoaștere a particularităților culturale și familiale.

Această acțiune servește ca platformă pentru crearea căilor de colaborare între cercetători, practicieni, factori de decizie, copii și familii, agenții publice și private și a societății în general, ce ar permite diseminarea politicilor și a practicilor familiale cu scopul de a asigura drepturile copiilor și drepturile familiilor cu copii.

Яндекс.Метрика