СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Chișinău, 27 iunie 2019 – Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice a organizat lansarea studiului „Mamele cu copii de vârstă preșcolară: între serviciu și obligațiuni familiale”.

Inga Chistruga-Sînchevici, dr. în sociologie, coordonatorul studiului a menționat că mamele cu copii de vârstă preșcolară manifestă un nivel ridicat de motivație pentru a fi încadrate în câmpul muncii, iar motivul determinant este necesitatea de a câștiga resurse financiare. În funcție de orientările profesionale și familiale s-a stabilit că mamele se clasifică în trei categorii. Cea mai numeroasă catgorie (65%) optează pentru combinarea serviciului cu creșterea copiilor. În cea de-a doua sunt femeile orientate spre cariera profesională (21,3%), iar cea de-a treia categorie au constituit femeile casnice care au în grijă trei și mai mulți copii (13,7%).

Lipsa serviciilor de educație timpurie, condițiile inadecvate din unele grădinițe determinî faptul ca îmbinarea rolurilor profesionale și parentale pentru mamele cu copii mici să fie dificilă. Unele femei aleg să părăsească piața forței de muncă pentru o perioadă mai lungă de timp, decât să se confrunte cu condiții de lucru care nu le permit să-și echilibreze responsabilitățile profesionale și familiale.

Rigiditatea cadrului legal crează dificultăți angajatorilor ce țin de implementarea programelor flexibile de muncă, munca la domiciliu etc.

Se constată necesitatea îmbunătățirii condițiilor din instituțiile de educație preșcolară: suplinirea numărului de angajați și salarizarea adecvată a acestora, reducerea numărului de copii per educator, adaptarea programului de activitate al grădinițelor la condițiile de muncă ale părinților, evaluarea periodică a condițiilor din instituțiile de învățământ preșcolar în conformitate cu un set de indicatori obiectivi.

Aliona Crețu, Șefa Serviciului Politici Demografice (MSMPS), a accentuat despre paradoxul în care, pe de o parte, țara se confruntă cu dificitul forței de muncă, și pe de alta, nu se creează condiții pentru forța de muncă. O problemă este lipsa serviciilor pentru copii de 0-2 ani. În unele țări europene, cum ar fi Suedia 51% și Germania – 29% din copiii de această vârstă sunt încadrați în instituții care oferă acest gen de servicii. În Republica Moldova doar în unele instituții sunt formate grupe care prestează servicii la așa vârstă și ele nu fac față numărului de solicitări.

Elena Bejan, coordonator proiecte resurse umane la Orange Moldova a evidențiat că mamele sunt așteptate de către angajatori să se întoarcă în câmpul muncii, chiar dacă este necesară reintegrarea și adaptarea lor la locul de muncă. Respectiv, ar fi foarte util dacă s-ar face un lobby pentru mamele care se angajează în câmpul muncii referitor la oferirea unui loc la grădiniță fără să se țină cont de viza de reședință. În acest fel părintele va avea posibilitatea să-și coreleze mai ușor programul de muncă cu cel de la grădiniță.

Nina Lozinschi, Platforma pentru Egalitate de Gen, a recomandat fondarea unei instituții în care ar exista un registru cu înscrierea bonelor profesionale, autorizate și licențiate. Serviciile de acest gen ar fi legalizate și mai ușor accesate în cazul în care sunt necesare, contribuind la creșterea calității acestora. Participanții la eveniment au constatat că rezultatele studiului denotă realitatea din sistemul de educație preșcolară din Republica Moldova cât și problemele cu care se confruntă mamele cu copii de vârstă preșcolară la revenirea în câmpul muncii.

 

Pentru a accesa înregistrarea video de la eveniment accesați acest link.

 

Яндекс.Метрика