СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

În anul 2014 se împlinesc douăzeci de ani de la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo (5-13 septembrie 1994), care s-a desfășurat sub egida ONU și a întrunit reprezentanți din 179 de țări. Semnificația acesteia este marcată de adoptarea Programului de Acţiune (PA CIPD) și sublinierea interconexiunilor dintre populaţie şi dezvoltare, precum şi a importanţei justiţiei sociale, respectării demnităţii umane şi a drepturilor omului.

După două decenii de la Conferinţa de la Cairo, îndeplinirea recomandărilor înscrise în PA CIPD se află, în continuare, în centrul preocupărilor statelor şi comunităţii internaţionale, în domeniul populaţiei şi dezvoltării. Multe obiective ale PA CIPD au rămas de actualitate, totodată există necesitatea de revizuire a acestora, de determinare a perspectivelor şi a noilor modurilor de abordare în corespundere cu accelerarea procesului de globalizare, migrației populației, precum și cu noile provocări mondiale (schimbările climatice, poluarea mediului ambiant, securitatea energetică, securitatea alimentară, criza economico-financiară, pandemiile).
După cum se menționează în Rezoluția Adunării Generale a ONU 65/235 (2011), drepturile omului, egalitatea și dezvoltarea durabilă sunt principiile de bază pentru toate timpurile, anume acest fapt accentuează actualitatea PA CIPD și după 2014.

 

Necesitatea abordării sistemice, integrate și comprehensive a problemelor ce țin de populație și dezvoltare pentru a da un răspuns adecvat provocărilor demografice și schimbărilor mediului ambiant prin integrarea agendei populației în procesul global de dezvoltare sugerează un nou cadru pentru populație și dezvoltare post 2014, construit pe cinci piloni tematici: demnitatea și drepturile omului, sănătatea, locuința și mobilitatea, guvernarea și responsabilitatea, durabilitatea. Realizarea programului de acțiune post 2014 va constitui un pas important în obținerea integrității sociale, sustenabilității economice și a mediului, extinderii oportunităților și bunăstării pentru generațiile viitoare. Raportul analitic ”Profilul sociodemografic al Republicii Moldova la 20 de ani după adoptarea Programului de Acțiune de la Cairo” are drept scop examinarea problemelor și progreselor obținute în realizarea PA CIPD în Republica Moldova, precum și să aducă o contribuție în concretizarea priorităților politice ce țin de populație și dezvoltare pentru următoarele decenii, ținând cont de recomandările internaționale pentru regiunea europeană, precum și specificul proceselor demografice și a situației socioeconomice în Republica Moldova.

 

 

Яндекс.Метрика