Probleme-cheie in integrarea tinerilor in campul muncii

Studiul sociologic ”Probleme-cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, a urmărit scopul de a identifica problemele cu care se confruntă tinerii în integrarea lor pe piaţa forţei de muncă și elaborarea recomandărilor practice ce țin de facilitarea procesului de tranziție de la școală la muncă, pentru creșterea ratei de angajare a tinerilor în câmpul muncii.

Cercetarea vine cu un șir de răspunsuri la întrebările cheie: care sunt așteptările tinerilor cu privire la locul de muncă; ce îi poate motiva sau descuraja; ce vor angajatorii de la tineri și care sunt condițiile de angajare la primul loc de muncă; cum pot fi traseele de acces pentru tineri la locurile de muncă mai bine structurate și îmbunătățite; cum pot fi încurajați mai mulți angajatori să angajeze tineri şi ce măsuri trebuie de întreprins pentru a facilita tranziția de la școală la muncă. Rezultatele cercetării demonstrează că integrarea tinerilor în câmpul muncii este un proces complex datorită specificului etapelor componente şi formelor pe care le impune, precum și situației pe piața muncii autohtonă.

Яндекс.Метрика