СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

PSA img

În contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (2030) și strategia de dezvoltare pe termen mediu ”Moldova-2020”, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să depună eforturi pentru a asigura o dezvoltare incluzivă și durabilă, să integreze aspectele ce vizează dinamica populației, sănătatea reproducerii și relațiile de gen în strategiile și programele naționale, astfel, în perspectivă de termen mediu și lung, asigurând competitivitatea țării.

Scopul raportului Analiza Situației Populației (ASP) este informarea organelor de resort și societății cu privire la principalele provocări în dinamica populației, prezentarea și argumentarea unui cadru de referință pentru elaborarea și perfecționarea politicilor în domeniul populației și dezvoltării.

Raportul ASP a fost elaborat în corespundere cu principiile generale stipulate în Ghidul conceptual și metodologic elaborat de UNFPA. Ca puncte de reper pentru elaborarea ASP au servit prioritățile și strategiile naționale de dezvoltare: Programul național strategic în domeniul securității demografice (2011-2025), Strategia națională a sănătății reproducerii (2005-2015), Programul național de asigurare a egalității de gen (2010-2015), alte documente care tangențial vizează aceste domenii.

Raportul privind Analiza Situației Populației poate fi accesat aici.   

Яндекс.Метрика