Lansarea Profilului Demografic al Republicii Moldova 2022 - Centrul de Cercetări Demografice

Profilul demografic MR2022

În data de 11 iulie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a desfășurat masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației. În cadrul evenimentului a fost lansată harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022elaborată cu scopul de a  facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară.

Masa Rotundă a întrunit peste 40 de participanți: reprezentanți ai Guvernului, colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM, USMF ”N.Testimițeanu”) și academic, parteneri de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație (UNFPA),  reprezentanți ai societății civile, precum și colegi ai Biroului Național de Statistică. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Coordonatorul proiectului dna Olga Gagauz, dr. hab., conf. cercet., a detalizat informația inclusă pe harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 evidențiind principalele tendințe a evenimentelor demografice în țară pentru perioada 2014-2022. Harta este structurată în șase blocuri: populația, prognoza populației până în anul 2040, mortalitatea, fertilitatea, migrația și îmbătrânirea demografică.

În panelul de discuții au luat cuvântul dna Aliona Crețu, șefa Secție Politici Demografice al Ministerul Muncii și Protecției Sociale; dna Natalia Bargan, șefa Direcției Statistica Populaţiei şi Migraţiei al Biroul Național de Statistică; dnul Valeriu Sainsus, dr.,con.univ (ASEM); dna Olga Penina, dr., conf.univ (USMF ”N.Testimițeanu”). S-a evidențiat importanța cunoașterii datelor sociodemografice privind populația și procesele demografice și a utilizării acestora de către autoritățile publice centrale în elaborarea și ajustarea politicilor publice, precum și de către autoritățile publice locale în elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și locală. 

Harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022, va fi distribuită către factorii de decizie, autoritățile publice centrale și locale, instituții superioare de învățământ.

Harta poate fi accesată aici.

MR1 11.07

  

MR2 11.07

 

MR11.07

Яндекс.Метрика