Populatia la 30 ani1

Lucrarea prezintă analiza comprehensivă a dinamicii populației Republicii Moldova în lumina tendințelor de dezvoltare socioeconomică în perioada 1991–2021. În lucrare sunt evidențiate schimbările importante în dinamica demografică, determinate atât de specificul procesului de tranziție demografică, cât și de transformările economice și sociale profunde. Sinteza evaluativă a unor politici publice majore din ultimele trei decenii este prezentată pentru a stabili contextul analizei actuale. Lucrarea integrează prognoza demografică pentru anii 2019–2040 și se încheie cu un set de recomandări pentru factorii de decizie.

Яндекс.Метрика