ziua familiei 2020

Această zi a fost stabilită cu scopul de a atrage atenția publicului asupra multiplelor probleme ale familiei în societatea contemporană.

Din datele Recensământului Populației și a Locuințelor al Republicii Moldova (2014, BNS):

 • numărul total al familiilor este de 797,4 mii
 • numărul total al familiilor cu copii de 0-17 ani este de 359,5 mii
  • 53,8% sunt familii cu un singur copil
  • 35,6% sunt familii cu doi copii
  • 10,6% sunt familii cu 3 și mai mulți copii
 • 1,6% dintre familiile cu copii sunt monoparentale
 • 20% dintre familiile cu copii au cel puțin un părinte plecat peste hotare
 • În fiecare a cincea familie cu copii, cel puțin un părinte este plecat la muncă peste hotare.
 • numărul total al familiilor în care ambii soți au vârsta de 65 ani și peste, și trăiesc independent, este de 34 mii
Diverse studii arată că:
 • riscul de a suferi un divorț scade cu 50% după 7 ani de căsătorie
 • 80% din persoane regretă că au divorțat din cauza infidelității
 • o treime din copiii ai căror părinți au divorțat nu beneficiază de pensie de întreținere sau vre-un careva suport
 • femeile și bărbații căsătoriți trăiesc mai mult decât femeile și bărbații necăsătoriți
 • bărbații căsătoriți au mai multe șanse să ocupe posturi înalte la locul de muncă
 • câștigurile financiare ale femeile căsătorite sunt cu 4-5% mai mari decât a femeilor necăsătorite
 Tematica Familiei a fost si este pe agenda de studii a Centrului Cercetări Demografice al INCE.
Printre acestea menționam:

De asemenea, CCD este implicat în cadrul Programului Actiunii COST - CA18123 The European Family Support Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (Rețeaua europeană de sprijin familial. O abordare multidisciplinară de jos în sus, bazată pe dovezi) care are scopul de a crea rețeaua Pan-Europeană de susținere a familiei, și include atât politici de suport familial cât și de parenting comune țărilor, dar și recunoaștere a particularităților culturale și familiale.

Яндекс.Метрика