EG raport1        Raportul “Factorii care influențează fertilitatea de-a lungul generațiilor” este realizat în baza analizei complexe a micro datelor studiului demografic Generații și Gen. Studiul evidențiază impactul factorilor sociodemografici asupra numărului de copii născuți, modificarea intergenerațională a comportamentului reproductiv și modelele acestuia.

IIA2020Rezultatele pe domeniile contextuale ale Indicelui prezintă dinamici pozitive în raport cu valorile înregistrate în anul 2016, însă rămân la distanță față de țintele setate internațional, precum și față de valorile medii din UE. Pe parcursul anilor, cele mai mari provocări se înregistrează în valorificarea potențialului de 55 ani și peste prin integrarea în câmpul muncii – doar un sfert fiind ocupați economic și prin asigurarea unui trai independent, sănătos și în condiții de siguranță – jumătate din persoanele în vârstă fiind cuprinse în această componentă.

Citește mai departe...


Indicele Integral Teritorial de Securitate DemograficaIndicele Integral Teritorial de Securitate Demografică (IITSD) prezintă un instrument de monitorizare a situației socioeconomice și demografice în profil administrativ-teritorial, având drept scop sensibilizarea organelor de resort și a opiniei publice cu privire la provocările demografice și corelația acestora cu alte sectoare. Acesta este construit în bază a patru blocuri: dezvoltarea demografică, sănătatea populației, siguranța socială și condițiile pe piața forței de muncă.

Citește mai departe...

IIA PolicyPaperIndicele de Îmbătrânire Activă (IÎA) este un indicator de comparare a procesului de îmbătrânire activă între țările Europei și de identificare a punctelor forte și slabe în evoluția acestui proces pentru fiecare țară. IÎA examinează aspectele vieții populației în vârstă și stabilește barierele sociale, economice, instituționale pentru îmbătrânirea activă și valorificarea potențialului vârstnicilor.

Citește mai departe...

 Sarcina varsta adolescentei

Centrul de Cercetări Demografice a lansat vineri, 3 iulie 2015, cu suportul UNFPA în Moldova, prima ediție a Policy Paper la tema “Sarcina în vârsta adolescenței”, având drept scop promovarea politicilor de prevenire a sarcinii în vârsta adolescenței și ameliorarea sănătății reproductive a tinerelor. Cu cuvânt de salut către cei prezenți s-a adresat Directorul Institutului Național de Cercetări Economice prof.Alexandru Stratan.

Prezentarea a fost realizată de către Olga Gagauz, dr.hab., conf.cercet., iar principalele aspecte abordate au fost: dimensiunile fenomenului de maternitate adolescentină în țările din regiune și Republica Moldova; motivele ce determină o adolescentă însărcinată să ia decizia de a deveni mamă; factorii determinanți ai sarcinii în vârsta de adolescență; recomandări de politici.   

Citește mai departe...
Яндекс.Метрика