Tipărire 
СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

coperta SavelievStudiul prezintă abordări metodologice de evaluare a impactului îmbătrînirii demografice asupra dezvoltării socioeconomice în baza unui sistem de indicatori ce caracterizează situația în diferite domenii – piața muncii, educația, ocrotirea sănătății, protecția socială și sitemul de pensionare. Sunt elaborate unele recomandări de îmbunătățire a monitoringului procesului de îmbătrînire demografică. 

Lucrarea se adresează specialiștilor din autoritățile publice centrale și locale, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, profesorilor, studenților și tuturor celor preocupați de problemele privind populația și dezvoltarea.