Tipărire 
СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

       Prezenta lucrare pune în actualitate probleme ce relectă poziţia femeii pe piaţa muncii şi îmbinarea rolurilor sale familiale şi materne. Structurată în baza unui spectru larg de date statistice şi empirice prin studiul direct al femeilor de vârstă fertilă, monograia abordează particularităţile şi schimbările actuale în comportamentul reproductiv al femeii, care a facilitat de altfel şi scăderea indicatorilor natalităţii. În lucrare sunt evaluaţi factorii determinanţi în realizarea intenţiei şi dorinţei femeii de a naşte un copil, oportunităţile de integrare profesională a femeilor din Republica Moldova la diverse etape ale vieţii familiale şi unele probleme ce apar în concilierea rolurilor parentale. O componentă aparte este studiul privind dinamica indicatorilor ocupaţionali, dimensiunile inactivităţii economice a femeii şi interdependenţa dintre decizia femeii de a lucra sau de a naşte un copil.