Monografii - Centrul de Cercetări Demografice

Echilibrul dintre munca si viata de familieÎn lucrare sunt reflectate vulnerabilitățile părinților de pe piața muncii și strategiile care le implementează în reconcilierea vieții de familie și celei profesionale. Fundamentată în baza rezultatelor investigațiilor sociologice complexe, monografia abordează conflictele dintre domeniile muncă și familie. O atenție deosebită este acordată politicilor sociale care facilitează realizarea echilibrului dintre muncă și viața de familie.

Zaharov monografie        В работе систематизированы и обобщены теоретико-методологические подходы в изучении рынка труда, осуществлен анализ динамики структурных изменений, основных показателей занятости и развития рынка труда Республики Молдова в условиях демографических изменений. Осуществлены перспективные расчёты предложения и спроса рабочей силы, определено количественное соответствие перспективных оценок спроса и предложения на рабочую силу. Сформулированы некоторые рекомендации по регулированию рынка труда, ориентированные на уменьшение негативного влияния сокращения численности населения и демографического старения.

Asigurarea cu pensie de intretinereÎn lucrare sunt reflectate problemele ce țin de asigurarea copiilor cu pensie de întreținere în urma divorțului. Fundamentată în baza rezultatelor investigaţiilor sociologice complexe, monografia abordează particularitățile disoluției familiei și cadrului legal de protecție a copiilor cu părinți divorțați. O componentă aparte este studiul privind contribuțiile părinților la asigurarea bunăstării copiilor și evaluarea practicilor naționale și internaționale de asigurare a copiilor cu pensie de întreținere. Monografia se adresează specialiștilor din domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, sociologiei, dreptului, demografiei și tuturor celor preocupați de problemele familiale și protecția socială a copiilor.

metodologia Recensamintelor

Curenta monografie se axează pe rezultatele cercetării cu privire la metodologia și practica organizării recensămintelor populației în Republica Moldova. Lucrarea analizează particularitățile istorice de desfășurare a recensămintelor populației, experiența mondială în acest domeniu, practici moderne de organizare a recensământului. Un capitol aparte este dedicat analizei metodologiei de organizare a Recensământului populației din Republica Moldova din 2004 și Recensământului Populației și al Locuințelor din 2014. Această lucrare este o încercare de a răspunde la unele probleme și provocări impuse de situația existentă în Republica Moldova și oferă o analiză generală a practicii internaționale cu privire la modernizarea recensământului tradițional, încercând să identifice modelul potrivit specificului unei țări anume care ar putea fi implementat și în țara noastră.

Moldova-belorusiia       The monograph presents the dynamics of the main demographic processes (fertility, mortality, migration) in Moldova and Belarus, are presented the overall trends for both countries, as well as features of demographic development. Are developed some recommendations for management of demographic processes.The paper is addresses to specialists in the field of demography and related disciplines, teachers and students of higher institutions, graduate students, as well as all those interested in population issues. The book has been prepared within the framework of the bilateral project The main challenges of demographic security: similarities and differences in Belarus and Moldova.

 

coperta final Sarc2       Lucrarea ”Sarcina în vârsta adolescenței” este elaborată în baza analizei statistice și studiului sociologic calitativ. Se examinează dimensiunile fenomenului ”sarcina în vârsta adolescenței”, factorii determinanți ai acestuia, fiind propuse măsuri de politici pentru reducerea ratei de sarcini în vârsta adolescentă și ameliorarea sănătății reproductive.

Coperta Discriminare 

 

coperta SavelievStudiul prezintă abordări metodologice de evaluare a impactului îmbătrînirii demografice asupra dezvoltării socioeconomice în baza unui sistem de indicatori ce caracterizează situația în diferite domenii – piața muncii, educația, ocrotirea sănătății, protecția socială și sitemul de pensionare. Sunt elaborate unele recomandări de îmbunătățire a monitoringului procesului de îmbătrînire demografică. 

Lucrarea se adresează specialiștilor din autoritățile publice centrale și locale, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, profesorilor, studenților și tuturor celor preocupați de problemele privind populația și dezvoltarea.       

 

 

Яндекс.Метрика