Sesiunea științifică ”Procesele Demografice și Sustenabilitatea Socioeconomică” desfășurată în cadrul Conferinței Internaționale Științifico-Practice ”Creșterea Economică în Condițiile Globalizării”, Ediția a XVI-a - Center for Demographic Research

Pe 12-13 octombrie 2022, Centrul Cercetări Demografice al INCE a organizat Sesiunea științifică Procesele demografice și sustenabilitatea socioeconomică,  întrunind circa 30 de specialiști în domeniul demografic, social și economic, reprezentanți ai instituțiilor științifice de cercetare și universități din Moldova, România, Ucraina, Belarus și Italia.

În cadrul sesiunii au fost prezentate rezultatele cercetărilor științifice axate pe familie, problemele pieței muncii, deficitul ciclului de viață a populației vârstnice și eficiența sistemului de pensionare, migrația internațională, situația copiilor cu părinți migranți, procesele demografice precum mortalitatea și fertilitatea, comportamentul și intențiile reproductive a populației ș.a. Un interes deosebit participanții sesiunii științifice au manifestat față de subiectul politicilor socioeconomice și demografice (politicile de îngrijire a copilului, politicile privind prestațiile de asigurări sociale, dezvoltarea durabilă etc.) cu identificarea unor soluții la provocările constatate.

Un subiect extrem de actual pentru Republica Moldova, dezbătut în cadrul conferinței, este problema mortalității înalte și decalajele semnificative în funcție de mediul de reședință. De asemenea, și implicațiile sociale ale migrației populației care au fost analizate și prezentate din diverse perspective (a migranților, copiilor, experților și autorităților). În baza Conturilor Naționale de Transfer, în cadrul sesiunii, a fost evaluat deficitul economic al ciclului de viață și vulnerabilitățile persoanelor în vârstă. Tinerii cercetători ai Centrului Cercetări Demografice au valorificat datele celui mai complex studiu realizat în Republica Moldova privind cursul vieții Generații și Gen, evidențiind particularitățile în evoluția fenomenului fertilității, migrației și problemele inegalităților educaționale a tinerilor.

În discuțiile tematice demarate, participanții sesiunii au oferit recomandări și unele sugestii pentru remedierea problemelor expuse: ajustarea și modernizarea sistemului de protecție socială a populației în conformitate cu transformările demografice; reducerea impactului negativ al migrației, îndeosebi a celui psihologic asupra copiilor ai căror părinți au muncit/muncesc în afara țării; creșterea nivelului de trai al familiilor cu copii; optimizarea și modernizarea procesului educațional etc.

Evenimentul s-a desfășurat în format mixt fiind posibilă conexiunea participanților de peste hotare.

Lucrările participanților vor fi publicate în culegerea de articole științifice.

 

Programul Conferinței Internaționale Științifico-Practice „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția a XVI-a poate fi accesat aici.

 

Culegerea de rezumate a Conferinței Internaționale Științifico-Practice este accesibilă aici.

CEICG1

CEICG2

CEICG3

CEICG4

CEICG5

CEICG6

CEICG7

CEICG8

CEICG9

 

Яндекс.Метрика