Echilibrul dintre munca si viata de familieÎn lucrare sunt reflectate vulnerabilitățile părinților de pe piața muncii și strategiile care le implementează în reconcilierea vieții de familie și celei profesionale. Fundamentată în baza rezultatelor investigațiilor sociologice complexe, monografia abordează conflictele dintre domeniile muncă și familie. O atenție deosebită este acordată politicilor sociale care facilitează realizarea echilibrului dintre muncă și viața de familie.

Zaharov monografie        В работе систематизированы и обобщены теоретико-методологические подходы в изучении рынка труда, осуществлен анализ динамики структурных изменений, основных показателей занятости и развития рынка труда Республики Молдова в условиях демографических изменений. Осуществлены перспективные расчёты предложения и спроса рабочей силы, определено количественное соответствие перспективных оценок спроса и предложения на рабочую силу. Сформулированы некоторые рекомендации по регулированию рынка труда, ориентированные на уменьшение негативного влияния сокращения численности населения и демографического старения.

Asigurarea cu pensie de intretinereÎn lucrare sunt reflectate problemele ce țin de asigurarea copiilor cu pensie de întreținere în urma divorțului. Fundamentată în baza rezultatelor investigaţiilor sociologice complexe, monografia abordează particularitățile disoluției familiei și cadrului legal de protecție a copiilor cu părinți divorțați. O componentă aparte este studiul privind contribuțiile părinților la asigurarea bunăstării copiilor și evaluarea practicilor naționale și internaționale de asigurare a copiilor cu pensie de întreținere. Monografia se adresează specialiștilor din domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, sociologiei, dreptului, demografiei și tuturor celor preocupați de problemele familiale și protecția socială a copiilor.

metodologia Recensamintelor

Curenta monografie se axează pe rezultatele cercetării cu privire la metodologia și practica organizării recensămintelor populației în Republica Moldova. Lucrarea analizează particularitățile istorice de desfășurare a recensămintelor populației, experiența mondială în acest domeniu, practici moderne de organizare a recensământului. Un capitol aparte este dedicat analizei metodologiei de organizare a Recensământului populației din Republica Moldova din 2004 și Recensământului Populației și al Locuințelor din 2014. Această lucrare este o încercare de a răspunde la unele probleme și provocări impuse de situația existentă în Republica Moldova și oferă o analiză generală a practicii internaționale cu privire la modernizarea recensământului tradițional, încercând să identifice modelul potrivit specificului unei țări anume care ar putea fi implementat și în țara noastră.

coperta final Sarc2

The book ''Teenage pregnancy'' is developed based on statistical analysis and qualitative sociological research. It examines the extent of the teenage pregnancy problem, its fundamental factors, being proposed policy measures to reduce teenage pregnancy rate and improving reproductive health.

 

Coperta Discriminare

coperta Saveliev

            The study presents methodological approaches for assessing the impact of demographic ageing on socio-economic development based on a system of indicators characterizing the situation in different areas- labour market, education, health, social protection and the system of retirement. There are developed recommendations to improve the monitoring of demographic ageing.

            The paper addresses to specialists from central and local public authorities, scientific researchers, PHD students, teachers, students and all those concerned with population and development issues.

 

ccd-rolul-profesional-parental

This paper introduces issues reflecting women position on labour market joining with her family and maternal roles. Structured under a wide range of statistical and empirical study of women childbearing age live,  the monograph addresses current particularities and changes in reproductive behaviour of woman, which facilitated the decreasing birth rate indicators. The paper evaluates the determinants in achieving the intention and desire of a woman to bear a child, the opportunities of professional integration of women from Republic of Moldova at different stages of family life and some issues that appear  in reconciliation of parental roles. Another component is the study regarding the dynamics of employment indicators, the dimensions of economic inactivity of women and the interdependence of a woman to work or bear a child. Are developed the services on extra-familial preschool education from the country and the policy of sustaining families with children as a necessity in reconciliation the women's social roles.

Яндекс.Метрика