Provocarile pandemiei pentru familiile cu copii Chisinau

Acest studiu permite vizualizarea situației familiilor cu copii în perioada pandemiei COVID-19 și ierarhizează problemele și constrângerilor după prioritatea de intervenții. În această perioadă de criză epidemiologică au fost evidențiate aspectele problematice pe segmentul politicilor destinate familiilor cu copii, ceea ce presupune necesitatea de implementare a reformelor în domeniile-cheie. Rezultatele evidențiază necesitatea de eliminare a inegalităților persistente în asigurarea echitabilă și de calitate a îngrijirii și educației din toate grupurile de familii.

Impactul pandemiei asupra familiilor cu copii       Raportul reprezintă rezultatele studiului sociologic privind impactul pandemiei asupra familiilor cu copii realizat în perioada octombrie-noiembrie 2020. Metodologia de evaluare are o abordare exploratorie, fiind colectate date prin metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar și a interviului sociologic semi-structurat. Scopul studiului constă în evidențierea problemelor cu care s-au confruntat/se confruntă familiile în perioada pandemiei COVID-19, identificarea necesităților specifice ale acestora, stabilirea efectelor situației pandemice asupra bunăstării copiilor și familiilor, precum și măsurilor care ar putea atenua efectele negative ale pandemiei pentru a sprijini acțiunile de răspuns ale politicii atât în timpul pandemiei, cât și după pandemie. Rezultatele cercetării au stabilit o serie de probleme care afectează starea de bine a populației, inclusiv și cele cauzate de lipsa interacțiunii sociale. 

Zaharov monografie        В работе систематизированы и обобщены теоретико-методологические подходы в изучении рынка труда, осуществлен анализ динамики структурных изменений, основных показателей занятости и развития рынка труда Республики Молдова в условиях демографических изменений. Осуществлены перспективные расчёты предложения и спроса рабочей силы, определено количественное соответствие перспективных оценок спроса и предложения на рабочую силу. Сформулированы некоторые рекомендации по регулированию рынка труда, ориентированные на уменьшение негативного влияния сокращения численности населения и демографического старения.

Asigurarea cu pensie de intretinereÎn lucrare sunt reflectate problemele ce țin de asigurarea copiilor cu pensie de întreținere în urma divorțului. Fundamentată în baza rezultatelor investigaţiilor sociologice complexe, monografia abordează particularitățile disoluției familiei și cadrului legal de protecție a copiilor cu părinți divorțați. O componentă aparte este studiul privind contribuțiile părinților la asigurarea bunăstării copiilor și evaluarea practicilor naționale și internaționale de asigurare a copiilor cu pensie de întreținere. Monografia se adresează specialiștilor din domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, sociologiei, dreptului, demografiei și tuturor celor preocupați de problemele familiale și protecția socială a copiilor.

metodologia Recensamintelor

Curenta monografie se axează pe rezultatele cercetării cu privire la metodologia și practica organizării recensămintelor populației în Republica Moldova. Lucrarea analizează particularitățile istorice de desfășurare a recensămintelor populației, experiența mondială în acest domeniu, practici moderne de organizare a recensământului. Un capitol aparte este dedicat analizei metodologiei de organizare a Recensământului populației din Republica Moldova din 2004 și Recensământului Populației și al Locuințelor din 2014. Această lucrare este o încercare de a răspunde la unele probleme și provocări impuse de situația existentă în Republica Moldova și oferă o analiză generală a practicii internaționale cu privire la modernizarea recensământului tradițional, încercând să identifice modelul potrivit specificului unei țări anume care ar putea fi implementat și în țara noastră.

coperta final Sarc2

The book ''Teenage pregnancy'' is developed based on statistical analysis and qualitative sociological research. It examines the extent of the teenage pregnancy problem, its fundamental factors, being proposed policy measures to reduce teenage pregnancy rate and improving reproductive health.

 

Coperta Discriminare

coperta Saveliev

            The study presents methodological approaches for assessing the impact of demographic ageing on socio-economic development based on a system of indicators characterizing the situation in different areas- labour market, education, health, social protection and the system of retirement. There are developed recommendations to improve the monitoring of demographic ageing.

            The paper addresses to specialists from central and local public authorities, scientific researchers, PHD students, teachers, students and all those concerned with population and development issues.

 

Яндекс.Метрика