Populatia Moldovei la 30 aniLucrarea prezintă analiza comprehensivă a dinamicii populației Republicii Moldova în lumina tendințelor de dezvoltare socioeconomică în perioada 1991-2021. În lucrare sunt evidențiate schimbările importante în dinamica demografică, determinate atât de specificul procesului de tranziție demografică, cât și de transformările economice și sociale profunde. Sinteza evaluativă a unor politici publice majore din ultimele trei decenii este prezentată pentru a stabili contextul analizei actuale. Lucrarea integrează prognoza demografică pentru anii 2019-2040 și se încheie cu un set de recomandări pentru factorii de decizie.

INCE conference 2021În cadrul sesiunii ”Migrația, schimbări demografice: abordare interdisciplinară” au fost discutate cele mai actuale probleme demografice cu care se confruntă țările din Europa de Est. Cercetărorii din Republica Moldova, precum și cei din România, Rusia, Ucraina, Belarus și-au împărtășit experiența privind studierea fenomenelor demografice, precum și cea de elaborare a recomandărilor pentru factorii de decizie. Aria tematică a rapoartelor este destul de vastă, oferind un tablou complex privind schimbările demografice și impactul lor asupra economiilor naționale.

 

Read more...

De ce femeile au venituri mai mici decat barbatiiÎn Republica Moldova deficitul total al ciclului de viață la femei este de 2,3 ori mai mare decât la bărbați. Venitul din muncă la bărbați este mai mare decât cel de consum între vârstele de 24-53 de ani (30 de ani în total), pe când la femei acesta practic nu există. Doar la vârstele de 40-41 de ani se înregistrează un surplus nesemnificativ al veniturilor din muncă. La vârstele înaintate deficitul ciclului de viață la bărbați constituie 10,2%, iar al femeilor 24%, decalajul mai mare decât dublu fiind determinat de speranța de viață mai mare a femeilor. Femeile au o dependență economică pe o perioadă mai lungă de timp, iar luând în considerare durata de viață mai lungă, se supun unui risc mai mare de sărăcie. Inegalitățile pe piața forței de muncă sunt alimentate de responsabilitățile femeilor pentru îngrijirea gospodăriei, creșterea și educarea copiilor care le consumă mult timp și deseori prezintă un impediment pentru implicarea deplină în activitatea profesională, creștere și dezvoltare la maxim ca profesioniste. Venitul din salariu al femeilor este cu mult mai scăzut decât al bărbaților la vârstele ce coincid cu perioada de reproducere și creștere a copiilor.

Read more...

Provocarile pandemiei pentru familiile cu copii Chisinau

Acest studiu permite vizualizarea situației familiilor cu copii în perioada pandemiei COVID-19 și ierarhizează problemele și constrângerilor după prioritatea de intervenții. În această perioadă de criză epidemiologică au fost evidențiate aspectele problematice pe segmentul politicilor destinate familiilor cu copii, ceea ce presupune necesitatea de implementare a reformelor în domeniile-cheie. Rezultatele evidențiază necesitatea de eliminare a inegalităților persistente în asigurarea echitabilă și de calitate a îngrijirii și educației din toate grupurile de familii.

Impactul pandemiei asupra familiilor cu copii       Raportul reprezintă rezultatele studiului sociologic privind impactul pandemiei asupra familiilor cu copii realizat în perioada octombrie-noiembrie 2020. Metodologia de evaluare are o abordare exploratorie, fiind colectate date prin metoda anchetei sociologice pe bază de chestionar și a interviului sociologic semi-structurat. Scopul studiului constă în evidențierea problemelor cu care s-au confruntat/se confruntă familiile în perioada pandemiei COVID-19, identificarea necesităților specifice ale acestora, stabilirea efectelor situației pandemice asupra bunăstării copiilor și familiilor, precum și măsurilor care ar putea atenua efectele negative ale pandemiei pentru a sprijini acțiunile de răspuns ale politicii atât în timpul pandemiei, cât și după pandemie. Rezultatele cercetării au stabilit o serie de probleme care afectează starea de bine a populației, inclusiv și cele cauzate de lipsa interacțiunii sociale. 

coperta conferinta sesiunea stiintifica 2019      În cadrul Sesiunii științifice ”Bunăstarea și incluziunea socială în contextul schimbărilor demografice” au fost prezentate rapoarte științifice ale cercetătorilor naționali, precum și celor din străinătate (România, Ucraina, Belarus) care, în mare parte, vizează domeniul social, provocările demografice, calitatea vieții și capitalul uman. Temele abordate au creat un interes sporit în cadrul panelului de discuții și au generat recomandări în vederea îmbunătățirii spectrului de politici îndreptate spre segmentul socioeconomic, sănătății populației, dar și cel demografic. Totodată, în cadrul conferinței, au fost trasate unele concluzii privind activitatea științifică din domeniul populației.
 
Read more...

coperte tinerii neet logouri intrun rand 

Accesul tinerilor la educație și ocupare constituie o prioritate și o problemă de mare actualitate pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că în continuare există anumite dificultăți ce țin de integrarea tinerilor în sistemul educațional și pe piața forței de muncă, provocând valorificarea scăzută a potențialului uman al tinerilor.

Excluziunea educațională și ocupațională a tinerilor este legată cu un șir de probleme și riscuri, precum și unele consecințe negative pe termen lung: reproducerea culturală a sărăciei, comportament deviant, probleme de sănătate, infantilism social etc. Actualitatea problemei este determinată și de faptul că această stare de izolare de domeniul educației și de sfera de ocupare poate depăși perioada de tinerețe și poate fi transferată pentru vârsta mijlocie și chiar vârstele mai mari, astfel, fiind inițial tinerii NEET această categorie de populație va persista în continuarea ca subgrup marginalizat în totalul populației în vârsta aptă de muncă, iar ulterior și în cadrul populației vârstnice social vulnerabile.

Subcategories

Яндекс.Метрика