Barometrul rolul politicilor familiale 

  A văzut lumina tiparului Barometrul Demografic ”Politici familiale și rolul lor în contextul schimbărilor demografice”. Bazundu-se pe analiza politicilor familiale ale țărilor europene autorii evidențiază cele mai importante măsuri de susținere a familiilor în realizarea intențiilor reproductive, creșterea și educarea copiilor.barometru devidentul demografic eng

At 22 February 2017, the Centre for Demographic Research of NIER in collaboration with United Nations Population Fund in Republic of Moldova, launched the Demographic Barometer "How to correlate economic and demographic development or what it is demographic dividend?"

Baromerul demografic impactul crizelor asupra proceselor demografice eng

         11 July 2016 is celebrated World Population Day, in context of this celebration Centre of Demographic Research of NIER in collaboration with United Nations Population Fund in Republic of Moldova, launched Demographic Barometer “The impact of socio-economic crisis on demographic processes”.

situation of youth in RM From goals to opportunitiesOn the 17thof December, 2015, the Center for Demographic Research at the National Institute for Economic Research in collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA) launched the second Demographic Barometer entitled Situation of youth in Republic of Moldova: from goals to opportunities”. 

 

 

the quality of life of the elderlyOn the 1st of October, 2015, the International Day of the Elderly, the Center for Demographic Research at the National Institute for Economic Research in collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA) launched the second Demographic Barometer entitled “The Quality of Life of the Elderly”, prepared by Dr. in economics Anatolii Rojco and Dr.hab. in sociology Olga Gagauz.

 

 

 

       what is the real population number of the RMOn July 10, 2015, on the occasion of the World Population Day, the Centre for Demographic Research in collaboration with the Ministry of Labour, Social Protection and Family and United Nations Population Fund in Moldova (UNFPA) launched the first Demographic Barometer “What is the Real Population Number of the Republic of Moldova?

Read more...
Яндекс.Метрика