Zaharov articol 2020În articol sunt prezentate rezultatele evaluării impactului factorilor economici asupra nivelului de ocupare a populației în vârstă de muncă din Republica Moldova. În pofida faptului că sarcina primordială și o condiție necesară pentru asigurarea dezvoltării socioeconomice stabile a Republicii Moldova constituie stimularea creșterii economice (inclusiv și susținerea acestora la un nivel optimal), iar ocuparea este o derivată din starea dezvoltării economice, precum și sensibilă la orice schimbări structurale ce au loc în infrastructura de producere, în articolul a fost reflectată analiza tendințelor de schimbare a indicatorilor macroeconomici principali pentru perioada 2014-2018. S-a efectuat evaluarea impactului a anumitor tipuri de activități economice asupra formării Valorii Adăugate Brute (VAB) și a Produsului Intern Brut (PIB), precum și o caracteristică a dezvoltării investițiilor în active imobilizate pe termen lung. În republică creșterea PIB-ului a avut loc în condițiile reducerii populației ocupate și a schimbărilor radicale în domeniul relațiilor sociale și de muncă cauzate de apariția și dezvoltarea diferitor forme de proprietate, care nu puteau să nu afecteze funcționarea pieței naționale a forței de muncă.

Impactul asupra nivelului de ocupare a populației aptă de muncă, statutul socioprofesional și distribuția acesteia pe principalele tipuri de activitate economică, precum și calitatea forței de muncă au avut loc datorită unor caracteristici și specificului de dezvoltare economică situate sub influența factorilor interni și externi, aprofundării mecanismelor de piață și a unor factori demografici ce au loc în această perioada de timp. Cercetarea pieței muncii s-a efectuat reieșind din indicatorii privind populația ocupată (pe principalele tipuri de activitate economică și zone, după statutul socioeconomic sau cel profesional etc.), calculați pe baza numărului de populație stabilă și a populației cu reședință obișnuită. Ca rezultat al cercetării, au fost identificați principalii factori de natură economică care afectează nivelul de ocupare a populației apte de muncă, precum și propuneri de perfecționare a politicilor socioeconomice actuale, inclusiv în domeniul asigurării stabilității de dezvoltare socioeconomică a țării pentru a asigura nivelul de ocupare cât mai deplin a populației aptă de muncă în Republica Moldova.

Яндекс.Метрика