Tabac Pahomii Return migration

       The number of return migrants in the Republic of Moldova is small and those who have returned face different socio-economic reintegration problems, which leads to their re-inclusion in migration. In this regard, ensuring a sustainable reintegration of return migrants becomes of a great importance. The article aims to analyse the process of socio-economic reintegration of return migrants in Moldova. To achieve this goal, the following methods were used: qualitative sociological research, policy and SWOT analysis. Conducted research showed that there is a developed legislative framework, which is not fully functional. Even if the Government takes measures to facilitate reintegration of return migrants, some of these are still not easily accessible and sustainable. The study reveals that return migrants often face same problems as local people. A general socio-economic growth will ensure economic development, creation of opportunities for citizens to work in the country and not to (re)emigrate.

Gagauz articol 2021В статье представлены результаты исследования распространенности совместного проживания без регистрации брака среди молодых людей, а также факторов, влияющих на их формирование. В качестве эмпирической базы используются данные опроса молодых в возрасте от 18 до 35 лет, никогда не состоявших в браке, проведенного Центром демографических исследований в 2019 г. в Кишиневе (N = 506). Результаты исследования показали относительно высокий уровень ориентации молодежи на заключение официального брака на фоне широкой распространенности практики совместного проживания с интимным партнером. С повышением возраста увеличивается доля респондентов, планирующих вступить в брак в ближайшие три года, особенно среди тех, кто проживал совместно с партнером на момент опроса. Рождение детей связывается преимущественно с браком, а не с партнерством, а стремление к длительным и стабильным отношениям определяет отождествление партнерских отношений и брака. Ориентация на завершение образования, а также материальные трудности названы в качестве основных причин для откладывания брака на более поздний период.

Pahomii articol 2021In this article, we carry out the cost-analysis of the total premature mortality and avoidable causes of death for Moldova by applying the human capital approach. The results show that the indirect costs of avoidable mortality represent slightly over 85% of total economic losses due to premature mortality in Moldova. The highest economic losses are due to injuries, cardiovascular diseases, and alcohol and drug-related deaths. For males, the leading cause is represented by injuries, whereas for females the two leading causes include cardiovascular diseases and alcohol and drug-related deaths. The results of this study can be used for a cost-benefit analysis to design economic mitigation strategies aimed at lowering the avoidable mortality in Moldova.

Zaharov articol 2020În articol sunt prezentate rezultatele evaluării impactului factorilor economici asupra nivelului de ocupare a populației în vârstă de muncă din Republica Moldova. În pofida faptului că sarcina primordială și o condiție necesară pentru asigurarea dezvoltării socioeconomice stabile a Republicii Moldova constituie stimularea creșterii economice (inclusiv și susținerea acestora la un nivel optimal), iar ocuparea este o derivată din starea dezvoltării economice, precum și sensibilă la orice schimbări structurale ce au loc în infrastructura de producere, în articolul a fost reflectată analiza tendințelor de schimbare a indicatorilor macroeconomici principali pentru perioada 2014-2018. S-a efectuat evaluarea impactului a anumitor tipuri de activități economice asupra formării Valorii Adăugate Brute (VAB) și a Produsului Intern Brut (PIB), precum și o caracteristică a dezvoltării investițiilor în active imobilizate pe termen lung. În republică creșterea PIB-ului a avut loc în condițiile reducerii populației ocupate și a schimbărilor radicale în domeniul relațiilor sociale și de muncă cauzate de apariția și dezvoltarea diferitor forme de proprietate, care nu puteau să nu afecteze funcționarea pieței naționale a forței de muncă.

Read more...

Grigoras domography and social economyThe article provides the particularities of fertility transition in the Republic of Moldova and former Soviet Republics from the European region (Russia, Belarus, Ukraine, and the Baltic countries). The postponing fertility of younger women and the tendencies of recuperation of postponed fertility in the older group of women and the change in complete cohort fertility are examined. The research aims to distinguish the main particularities of fertility transition in the Republic of Moldova and selected former Soviet countries during the period 1971–2014. The main objectives are the delimitation of divergences and convergences among them, the determination of fertility transition stages, the assessment of births postponement level, and the quantification of fertility recuperation level in cohorts that have completed their reproductive period. A postponement and recuperation model proposed by T. Frejka was used as the main method of analysis. The study is based on the Human Fertility Database (HFD) and the vital statistics for the Republic of Moldova.

Read more...
Calitatea vietii Acest articol evidențiază resursele de creștere a speranței de viață ca rezultat al diminuării mortalității evitabile, și are rolul să identifice grupurile de vârstă vulnerabile față de decesele ce pot fi prevenite sau tratate. În acest sens au fost aplicate metodele de eliminare a deceselor și decompoziția mortalității (modelul decompoziției mortalității). Rezultatele evidențiază un potențial semnificativ de creștere a speranței de viață, cu 14,2 ani la bărbați și 8,1 ani la femei, ce ar putea fi valorificat în urma diminuării deceselor evitabile. Se constată că decesele ale căror cauze ar putea fi tratate sau prevenite aduc pierderi semnificative în rândul populației în vârsta aptă de muncă. O incidență semnificativă a mortalității evitabile este cauzată de decesele cauzate de bolile sistemului circulator, cancer, cauze externe și decesele legate de consumul de alcool.
Read more...

Gagauz sociologie si economieÎn articol, semnat de Olga Gagauz, este analizată dinamica prospectivă a populației Republicii Moldova. În baza prognozei demografice pentru anii 2015-2035 și statisticii oficiale privind dinamica populației în anii 2015-2020 se demonstrează realizarea scenariului scăzut, cauza principală fiind intensificarea migrației internaționale. Sunt examinate schimbările demografice structurale, cum ar fi efectivul și proporția populației în vârstă aptă de muncă, contingentele de studenți și pensionari, fiind argumentate și consecințele majore ale acestora.

Яндекс.Метрика