Conferința Internațională Ştiinţifico-Practică CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII Ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021 - Centrul de Cercetări Demografice

INCE conference 2021În cadrul sesiunii ”Migrația, schimbări demografice: abordare interdisciplinară” au fost discutate cele mai actuale probleme demografice cu care se confruntă țările din Europa de Est. Cercetărorii din Republica Moldova, precum și cei din România, Rusia, Ucraina, Belarus și-au împărtășit experiența privind studierea fenomenelor demografice, precum și cea de elaborare a recomandărilor pentru factorii de decizie. Aria tematică a rapoartelor este destul de vastă, oferind un tablou complex privind schimbările demografice și impactul lor asupra economiilor naționale.

 

 

 

 

 

[01] DEPOPULAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL DECLINULUI POPULAȚIEI DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Olga GAGAUZ, dr.habilitat în sociologie, conf.cerc., INCE, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-01

JEL Classification: J11.

 

[02] OPORTUNITĂȚI DE ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mariana BUCIUCEANU-VRABIE, doctor în sociologie, conf. cercet., INCE, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-02

JEL Classification: J14, J18, I3.

 

[03] COVID-19 AND WOMEN MIGRANT WORKERS: IMPACTS AND IMPLICATIONS

Mariana BĂLAN, univ. prof., PhD, SR I, Institute for Economic Forecasting – NIER, Romanian Academy

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-03

JEL Classification: F22, F24, O15, R23.

 

[04] IMPACTUL REMITENȚELOR ÎN ȚARA DE ORIGINE. STUDIU DE CAZ: FOSTELE STATE SOCIALISTE

Valentina VASILE, Prof. univ. dr., CS I, Institutul de Economie Națională al Academiei Române, România

Elena BUNDUCHI, Cercetător postdoctoral SCOSAAR, Lector univ. dr., UMFST „G.E.Palade” din Târgu Mureș, România

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-04

JEL Classification: F24, E21, E24, P20.

 

[05] ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И ПЕНСИОННОЙ ПОЛИТИК

Лидия ТКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, НАН Украины

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-05

JEL Classification: J11, J18, J26.

 

[06] ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Андрей КРИВЕНКО, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-06

JEL classification: J110.

 

[07] SCHIMBĂRILE ÎN SPERANȚA DE VIAȚĂ SUB INFLUENȚA PANDEMIEI COVID-19

Vitalie ȘTÎRBA, cercetător științific, INCE, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-07

JEL classification: J0, I1.

 

[08] CONSOLIDAREA SUPORTULUI PĂRINȚILOR ÎN ÎMBINAREA ROLURILOR PROFESIONALE ȘI FAMILIALE

Inga SÎNCHEVICI-CHISTRUGA, doctor în sociologie, INCE, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-08

JEL classification: J13, J19 ,J16.

 

[09] PENSIONERS AND PERSONS WITH DISABILITIES IN KYIV: GENDER COMPOSITION AND INEQUALITIES

Iryna KURYLO; Dr. Sc. (Economics); Head of Department, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of NAS of Ukraine

Svitlana AKSYONOVA; PhD (Economics); Leading Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of NAS of Ukraine

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-09

JEL classification: I1:I3; J1:J7.

 

[10] COVID-19 ASSOCIATED MORTALITY – FROM THE FIRST CASE TO THE LATEST AVAILABLE DATA

Irina PAHOMII, Ph.D. student, scientific researcher, National Institute for Economic Research, Centre for Demographic Research, Chisinau, Moldova

Charles University, Faculty of Science, Department of Demography and Geodemography, Prague, Czechia

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-10

JEL Classification: I1, I14.

 

[11] ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Галина САВЕЛЬЕВА, кандидат экономических наук, доцент, Центр Демографических исследований, Национальный Институт Экономических Исследований, Республика Молдова

Светлана ЗАХАРОВ, кандидат экономических наук, Центр Демографических исследований, Национальный Институт Экономических Исследований, Республика Молдова

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-11

JEL Classification: E24, J21; J31; J62.

 

[12] RĂSPUNSUL SISTEMULUI DE EDUCAȚIE LA PANDEMIA DE COVID-19

Corina - Georgeta DINCULESCU, Institutul de Economie Agrară, România

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-12

JEL Classification: I2, I3.

 

[13] ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Анастасия БОБРОВА, кандидат экономических наук, доцент, Институт экономики НАН Беларуси

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-13

JEL classification: J19.

 

[14] MIGRATION AND DEMOGRAPHIC CHANGES IN UKRAINE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Oksana KOSHULKO, Ph.D. in Economic Sciences, Associate Professor, Lancaster University M.A. Degree in Economy and Society, Polissia National University, Zhytomyr city, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-14

JEL classification: E24, J610, F21, J11, R23.

 

[15] EFFECT OF MIGRATION ON HOSPITALITY INDUSTRY DURING COVID-19 ERA

Parmesh DUTT, assistant professor, School of Hospitality & Tourism, Quantum University, INDIA

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-15

 

[16] ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО В ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ: ПРИМЕР УКРАИНЫ

Ирина МАЙДАНИК, к.соц.н., старший научный сотрудник, Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-16

JEL classification: J61, J22.

 

[17] ОЦЕНКА РОЛИ МЕТРОПОЛИСОВ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УКРАИНЕ

Алексей ПОЗНЯК, канд. экон. наук, зав. сектором миграционных исследований, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-17

JEL classification: J110, J610.

 

[18] КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ В УКРАИНЕ

Татьяна ГНАТЮК, кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, Национальная академия наук Украины

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-18

JEL classification: I 310, I 380, J 600.

 

[19] ANALIZA CADRULUI DE DREPT NAȚIONAL ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRII PROCESELOR MIGRAȚIONALE

Valentina COTELNIC, cercetător științific, INCE, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-19

JEL classification: J11, J18.

 

[20] ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ И ДЕТНОСТЬ: СВЯЗЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ

Борис КРИМЕР, канд. экон. наук, старш. науч. cотрудник, Институт демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-20

JEL Classification: J13, J18.

 

[21] ASPECTE SOCIO-DEMOGRAFICE ALE TRANZIȚIEI TINERILOR LA VIAȚA DE ADULT ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mariana CRÎŞMARU, doctorand, cercetător științific, INCE, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-21

JEL Classification: J00, I39.

 

[22] ДИНАМИКА БРАЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЗА 2014-2020 гг.

Ana CHIVACIUC, научный сотрудник Центр Демографических исследований, Национальный Институт Экономических Исследований, Республика Молдова

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-22

JEL Classification: J11.

 

[23] ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В ПЕРИОД 1990-2020 гг.

Ольга ПОАЛЕЛУНЖЬ, научный сотрудник Центр Демографических исследований, Национальный Институт Экономических Исследований, Республика Молдова

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-23

JEL Classification: J11.

 

[24] SERVICII DE PLANIFICARE FAMILIALĂ ȘI CONTRACEPȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN CONTEXTUL COVID-19

Victoria CIUBOTARU, IMSP IMC, CSRGM

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-24

JEL Classification: I1.

 

[25] РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА В СОСТАВЕ СССР И ПОСЛЕ ЕГО РАЗВАЛА

Михаил ПОЙСИК, кандидат экономических наук, Центр Демографических исследований, Национальный Институт Экономических Исследований, Республика Молдова

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15-25

  

[00] Conferința Internațională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Migrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară", Ediţia a 15-a, 15-16 octombrie 2021.

DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cdr.2021.15 

 

Яндекс.Метрика