Tipărire 
СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Coperta sesiunea conferinta 2018       În cadrul sesiunii științifice ”Transformări demografice și priorități de politici” a Conferinței științifico-practică ”Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate” cercetători din mai multe țări și-au împărtășit experiența cu privire la studierea principalelor procese demografice, evidențierea tendințelor demografice generale și specifice, implementarea recomandărilor științifice în documente de politici etc. O atenție deosebită a fost acordată parametrilor calitativi ai populației, în special nivelului de educație, stării de sănătate prin prisma conceptelor de îmbătrânire activă și învățare pe parcursul vieții.