Migration USSR        La editura Springer a văzut lumina tiparului monografia colectivă ”Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR în care autori din 15 țări și-au prezentat rezultatele cercetărilor  privind migrația internațională din spațiul post-sovietic după 25 de ani de la destrămarea URSS. Această carte cuprinde patru secțiuni tematice importante cu referire la tendințele generale ale migrației internaționale în spațiul post-sovietic, noile țări independente ca țări de origine și destinație, migrația din țările ex-sovietice în vechile centre de gravitație, precum și extinderea migrației din fosta uniune în spațiul european mai larg.

Publicația include și capitolul ”Migration from Moldova: Trajectories and Implications for the Country of Origin” elaborat de cercetătorii științifici din cadrul Centrului de Cercetări Demografice Tatiana Tabac și Olga Gagauz. 

Tatiana coperta carteLucrarea ”Эмиграция из Республики Молдова в постсоветский период” prezintă rezultatele principale ale studiului privind estimarea volumului și intensității migrației internaționale din Republica Moldova în perioada de după independență. Temele abordate se referă la volumul și geografia fluxurilor migraționale, stocurile de cetățeni moldoveni în străinătate, analiza statisticilor naționale și internaționale privind migrația populației, pierderile de populație în urma migrației ș.a. Lucrarea a fost publicată în Демографическое развитие постсоветского пространства care poate fi accesată aici.

Gaguz Demreview

В настоящее время официальная статистика Республики Молдова, основываясь на данных о численности населения de jure (включая граждан, отсутствующих в стране 12 месяцев и более), дает заниженные оценки коэффициента суммарной рождаемости, что привело к отнесению страны к группе стран со сверхнизким уровнем рождаемости (lowest-low fertility).

На основе данных о численности населения de facto, а также результатов Переписи населения и жилищ 2014 г. анализируются уровень и основные тенденции в динамике рождаемости в разрезе условных и реальных поколений. Основная цель исследования – проследить, до какого уровня снизилась рождаемость в Республике Молдова и можно ли ее относить к странам с низкой или очень низкой рождаемостью (low fertility or lowest-low fertility).

Citește mai departe...

Penina pop est MaxPlankA fost publicat articolul ”Producing reliable mortality estimates in the context of distorted population statistics: the case of Moldova” (Producerea estimărilor credibile ale mortalității în contextul statisticii distorsionate ale populației), autorii: Penina Olga (CCD, Moldova), Dmitrii Jdanov (Institutul de Cercetări Demografice Max-Planck, Germania; Școala Economică New, Rusia), Pavel Grigoriev (Institutul Național de Cercetări Demografice Max-Planck, Germania). Se analizează calitatea datelor statistice oficiale cu privire la populație în Moldova pentru perioada anilor 1959-2014; se propun datele alternative cu privire la numărul și structura populațieipe sexe și vârste. 

Citește mai departe...

Citește mai departe...

 

Citește mai departe...
Яндекс.Метрика