Grigoras domography and social economyThe article provides the particularities of fertility transition in the Republic of Moldova and former Soviet Republics from the European region (Russia, Belarus, Ukraine, and the Baltic countries). The postponing fertility of younger women and the tendencies of recuperation of postponed fertility in the older group of women and the change in complete cohort fertility are examined. The research aims to distinguish the main particularities of fertility transition in the Republic of Moldova and selected former Soviet countries during the period 1971–2014. The main objectives are the delimitation of divergences and convergences among them, the determination of fertility transition stages, the assessment of births postponement level, and the quantification of fertility recuperation level in cohorts that have completed their reproductive period. A postponement and recuperation model proposed by T. Frejka was used as the main method of analysis. The study is based on the Human Fertility Database (HFD) and the vital statistics for the Republic of Moldova.

Citește mai departe...
Calitatea vietiiAcest articol evidențiază resursele de creștere a speranței de viață ca rezultat al diminuării mortalității evitabile, și are rolul să identifice grupurile de vârstă vulnerabile față de decesele ce pot fi prevenite sau tratate. În acest sens au fost aplicate metodele de eliminare a deceselor și decompoziția mortalității (modelul decompoziției mortalității). Rezultatele evidențiază un potențial semnificativ de creștere a speranței de viață, cu 14,2 ani la bărbați și 8,1 ani la femei, ce ar putea fi valorificat în urma diminuării deceselor evitabile. Se constată că decesele ale căror cauze ar putea fi tratate sau prevenite aduc pierderi semnificative în rândul populației în vârsta aptă de muncă. O incidență semnificativă a mortalității evitabile este cauzată de decesele cauzate de bolile sistemului circulator, cancer, cauze externe și decesele legate de consumul de alcool.
Citește mai departe...

Gagauz sociologie si economieÎn articol, semnat de Olga Gagauz, este analizată dinamica prospectivă a populației Republicii Moldova. În baza prognozei demografice pentru anii 2015-2035 și statisticii oficiale privind dinamica populației în anii 2015-2020 se demonstrează realizarea scenariului scăzut, cauza principală fiind intensificarea migrației internaționale. Sunt examinate schimbările demografice structurale, cum ar fi efectivul și proporția populației în vârstă aptă de muncă, contingentele de studenți și pensionari, fiind argumentate și consecințele majore ale acestora.

Migration USSR        La editura Springer a văzut lumina tiparului monografia colectivă ”Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR în care autori din 15 țări și-au prezentat rezultatele cercetărilor  privind migrația internațională din spațiul post-sovietic după 25 de ani de la destrămarea URSS. Această carte cuprinde patru secțiuni tematice importante cu referire la tendințele generale ale migrației internaționale în spațiul post-sovietic, noile țări independente ca țări de origine și destinație, migrația din țările ex-sovietice în vechile centre de gravitație, precum și extinderea migrației din fosta uniune în spațiul european mai larg.

Publicația include și capitolul ”Migration from Moldova: Trajectories and Implications for the Country of Origin” elaborat de cercetătorii științifici din cadrul Centrului de Cercetări Demografice Tatiana Tabac și Olga Gagauz. 

Tatiana coperta carteLucrarea ”Эмиграция из Республики Молдова в постсоветский период” prezintă rezultatele principale ale studiului privind estimarea volumului și intensității migrației internaționale din Republica Moldova în perioada de după independență. Temele abordate se referă la volumul și geografia fluxurilor migraționale, stocurile de cetățeni moldoveni în străinătate, analiza statisticilor naționale și internaționale privind migrația populației, pierderile de populație în urma migrației ș.a. Lucrarea a fost publicată în Демографическое развитие постсоветского пространства care poate fi accesată aici.

Gaguz Demreview

В настоящее время официальная статистика Республики Молдова, основываясь на данных о численности населения de jure (включая граждан, отсутствующих в стране 12 месяцев и более), дает заниженные оценки коэффициента суммарной рождаемости, что привело к отнесению страны к группе стран со сверхнизким уровнем рождаемости (lowest-low fertility).

На основе данных о численности населения de facto, а также результатов Переписи населения и жилищ 2014 г. анализируются уровень и основные тенденции в динамике рождаемости в разрезе условных и реальных поколений. Основная цель исследования – проследить, до какого уровня снизилась рождаемость в Республике Молдова и можно ли ее относить к странам с низкой или очень низкой рождаемостью (low fertility or lowest-low fertility).

Citește mai departe...

Penina pop est MaxPlankA fost publicat articolul ”Producing reliable mortality estimates in the context of distorted population statistics: the case of Moldova” (Producerea estimărilor credibile ale mortalității în contextul statisticii distorsionate ale populației), autorii: Penina Olga (CCD, Moldova), Dmitrii Jdanov (Institutul de Cercetări Demografice Max-Planck, Germania; Școala Economică New, Rusia), Pavel Grigoriev (Institutul Național de Cercetări Demografice Max-Planck, Germania). Se analizează calitatea datelor statistice oficiale cu privire la populație în Moldova pentru perioada anilor 1959-2014; se propun datele alternative cu privire la numărul și structura populațieipe sexe și vârste. 

Яндекс.Метрика